KennisDC Logistiek

Logo KennisDC Logistiek

Slimmer gebruik maken van elkaars expertise

De logistieke kennisDC's vormen een landelijk dekkend netwerk van (logistieke) Kennis Distributie Centra (KennisDC's) met een slimme onderlinge samenhang en samenwerking. Het doel hiervan is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen het werkveld, maar ook tussen de logistieke HBO kennisinstellingen onderling én het - in ieders belang - samenhangende speelveld van kennis & innovatie. Via dit netwerk komt kennis slimmer beschikbaar voor het werkveld (MKB), de kennisinstellingen en kan talent verder ontwikkeld worden en behouden blijven voor de branche.
Naast zes HBO-instellingen (Fontys, HvA, HRO, NHTV, HAN, Windesheim) nemen tevens deel aan dit initiatief: TLN / EVO / VLM / JLN / KvK / Provincies. En daarnaast: regionale branche-organisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en economische samenwerkings- en stimuleringsverbanden.

Missie

“Het Kennis DC Logistiek initieert, stimuleert en faciliteert kenniscirculatie op logistiek gebied, die aansluit op de behoeften in de praktijk en bijdraagt aan het innovatief vermogen van Nederland en daarmee aan de totale concurrentiekracht van Nederland.”

Activiteiten

Symposia

 • Verladers en vervoerders
 • Lean and Green Award
 • Specifieke praktische problemen aangereikt vanuit de praktijk

- TTT – turbulente transporttijden
- TAT – turbulente arbeidstijden

Onderzoek

 • Samenwerking (bundelen)
  Supply chain efficiency (Douane)
  Landelijk onderzoek Social Media Logistiek

Projecten

 • Logistic Talent Incubator
 • Kompas Duurzaam Goederen vervoer
 • Bundelen / Horizontale samenwerking
 • Freight Factory
 • Multi Modal Smart Match
 • Smart Micro Freight

Tools

 • KPI Dash boards
 • Process improvement: PI6
 • Eco tools