Leren en Werken Helmond / de Peel

Logo Leren en Werken Helmond / de Peel

Churchilllaan 109
5705 BK Helmond

E-mail: helmond@lerenenwerken.nl
https://helmond.lerenenwerken.nl/

Leren en Werken Helmond/ De Peel

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers. De werkomgeving verandert immers continu door internationalisering, technologische ontwikkelingen en strengere eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Doet u wel voldoende aan scholing van uw medewerkers?

Investeren in kennis loont

 1. Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau

  Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening.
 2. Scholing houdt u scherp

  Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
 3. Scholing verhoogt uw productiviteit

  Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
 4. Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf

  Goed geschoold personeel is soms moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.
 5. Scholing is goed voor uw reputatie

  Het laat zien dat uw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Opleiden is maatwerk

Veel bedrijven hebben een jaarlijks scholingsprogramma om hun medewerkers bij te scholen en hun ontwikkeling te bevorderen. Door niet automatisch te grijpen naar een standaard opleiding of cursus, kunt u tijd en geld besparen. Leren via de schoolbanken is lang niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Er is meer mogelijk dan u denkt! Maatwerkopleidingen op de werkplek, bijvoorbeeld. Zo zijn er al vele succesvolle trajecten opgezet in bijv. de procestechniek, logistiek, mechatronica, bouw en metaal (lassen). Hierin worden kandidaten, in een verkort traject opgeleid en behalen zij een diploma.

Ook voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven zijn er mogelijkheden. Denk daarnaast aan de voordelen van het aanbieden van stage- en leerwerkplekken. U investeert in de vakkrachten van de toekomst en mogelijk in nieuwe medewerkers.

Subsidies en fiscale voordelen

Wilt u als werkgever investeren in scholing? Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan geschoolde werknemers. Maak gebruik van subsidies en andere regelingen voor het opleiden van medewerkers en leerlingen.

Wat kan het Servicepunt voor u betekenen?

Het leerwerkloket Helmond is de plek voor al uw vragen omtrent leren en werken. We kunnen u kosteloos en onafhankelijk adviseren over zaken als scholing, subsidies en het opleiden van uw personeel.

Een speerpunt is het organiseren van zij-instroom projecten. Heeft u moeite met het vinden van goed gekwalificeerd personeel? Wij gaan graag met u in gesprek over het opzetten van een opleiding op maat. Door de samenwerking met SBB, Senzer, het UWV, Gemeente Helmond en het ROC Ter Aa kunnen we fungeren als een verbindende schakel. We wijzen u graag de weg in de wereld van opleiden en onderwijs!

Er staan regelmatig interessante vacatures bij Leren en Werken Helmond/de Peel open. Bezoek de website voor een compleet overzicht.