Logistics Community Brabant

Logo Logistics Community Brabant

Claudius Prinsenlaan 12
4811 DK Breda

E-mail: kemps.l@nhtv.nl
https://logisticscommunitybrabant.nl/

Kickoff Logistics Community BrabantKickoff Logistics Community Brabant op 26 april 2018

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant (LCB) is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Nederlandse Defensie Academie Breda, NHTV Breda University of Applied Sciences, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Breda. Als aansluiting op deze samenwerking, maakt LCB ook gebruik van reeds bestaande logistieke netwerken.

LCB brengt de kennisbehoefte van Brabantse bedrijven én kennisaanbod van kennisinstellingen uit de provincie, op logistiek vlak bij elkaar. Het doel daarbij is om de logistieke innovatiekracht in Noord-Brabant te vergroten.

Een uniek ecosysteem

LCB is de organisator van logistieke kennisuitwisseling, -ontwikkeling en –valorisatie, met name voor het Midden- en Kleinbedrijf. LCB brengt kennis, die vergaard wordt vanuit stage- en afstudeeropdrachten en toegepast onderzoek, op een hoger aggregatieniveau en verwerkt deze tot generieke kennis die weer terugstroomt naar de bedrijven. LCB draagt bij aan een uniek ecosysteem waarin bedrijven (en hun business modellen) en kennisinstellingen (en hun onderzoek) een uitstekende verbinding hebben. Uniek ‘gereedschap’ hierbij zijn de circa 1.000 studenten logistiek (Fresh Brains) van de vier betrokken kennisinstellingen. De Fresh Brains werken slim samen en kunnen en willen meedenken over actuele vraagstukken van het bedrijfsleven.

Wat biedt Logistics Community Brabant?

 1. Slimme stages

  Uit analyse van de afstudeeronderwerpen blijkt dat stages aantoonbaar rendement opleveren voor de bedrijfsvoering. Hogeschool- en/of universiteitsstudenten brengen kennis naar bedrijven.
 2. Onderzoeksprojecten

  Onderzoeken met meerdere bedrijven en kennisinstellingen.
 3. Toegepaste begeleiding en ondersteuning

  Begeleidings- en ondersteuningstrajecten met name voor MKB gericht op praktische toepassing en implementatie van logistieke innovatie.
 4. Networking & events

  Meaningful meetings, bedrijfsbezoeken en themacafé’s
 5. Executive education

  Opleidingen voor professionals met onderscheid tussen:
 6. ‘Private label products’

  Master classes, seminars en distance learning, ontwikkeld en aangeboden door LCB samen met 1 of meerdere kennisinstellingen
 7. ‘Brand products’

  Open onderwijsproducten bij specifieke kennisinstellingen: professionele, wetenschappelijke en executive masteropleidingen, toegang tot modules van 3e of 4e jaar, etc.

Centrale thema's

Hoewel vraag gestuurd werken het uitgangspunt is, staan de volgende zes thema’s centraal:

 1. Stedelijke Bereikbaarheid

  Het voorkomen van het verder dichtslibben van de steden en het steeds meer onder druk komen te staan van de stadsdistributie.
 2. Network complexity

  Versnelling binnen de ketens, verkorting van de productlevenscyclus, customizing en kwetsbaarheid binnen de ketens zorgen voor toegenomen complexiteit.
 3. Smart industry

  In de maakindustrie is ICT een bepalende factor (robotisering, 3D-printing etc.). Door de klantspecifieke vraag neemt de range aan type producten toe en worden seriegroottes kleiner, waarbij omsteltijden in het productieproces cruciaal zijn.
 4. Multimodaal

  Stimulering van de diverse modaliteiten ter voorkoming van dichtslibben van wegen en verduurzaming van het vervoer (autonome routing, platooning, etc.).
 5. Zorglogistiek

  Het bevorderen van efficiëntere en effectievere zorgketens is een maatschappelijk issue.
 6. Events

  Op tal van maatschappelijke terreinen spelen events een belangrijke rol waarbij het logistieke aspect essentieel is, zoals bij crowd management, veiligheid bij evenementen, recall van producten, uitzendingen van militairen bij defensie of hulpacties.