Logistics Valley

Logo Logistics Valley

Wilfred Backers
Senior project manager Logistics Valley
Tel.: 06 - 512 04 179 | 088 - 667 01 00
E-mail: wilfred.backers@oostnl.nl
Website: www.logisticsvalley.nl

Gelderland heeft goud in handen met Logistics Valley

De provincie Gelderland biedt door haar gunstige ligging en goede vervoersmodaliteiten volop kansen en mogelijkheden voor bedrijven in logistiek en goederenvervoer. In Logistics Valley werken drie regionale Gelderse logistieke hotspots samen om deze kansen te verzilveren: Rivierenland, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. Daarbij richten zij zich op vier thema’s: arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie, fysieke bedrijfsomgeving en markt-  en business development.

‘Het goederenvervoer neemt in de komende jaren alleen maar verder toe. Gelderland heeft dus goud in handen voor de toekomst’, zeggen Wilfred Backers (senior project manager Logistics Valley Business Development) en Rob Hermes (projectleider Logistics Valley). ‘Maar tegelijkertijd zien wij dat de wereld verandert en moet ook de logistieke sector zich aanpassen. Veel logistieke bedrijven zitten op dit moment midden in die transitiefase. Logistics Valley biedt hen hierbij op diverse manieren ondersteuning.’

Economische motor

De logistieke sector is een belangrijke economische motor voor de provincie Gelderland en biedt volop werkgelegenheid. Wilfred Backers: ‘Zo’n 12 procent van de beroepsbevolking in Gelderland is actief in de logistieke sector. Na de gezondheidszorg is de logistieke sector de grootste banenmotor van Gelderland. Het goed organiseren van logistiek is daarom van cruciaal belang. Daarbij moet je niet alleen denken aan transport, maar ook aan warehousing. Daarbij streven wij ernaar om nieuwe ontwikkelingen zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden.’

Krachten bundelen

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Gezamenlijk willen we de krachten van deze drie hotspots bundelen en het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen met elkaar. Er liggen volop kansen voor de drie hotspots, maar het vereist een strakke samenwerking tussen alle partijen om deze kansen in de toekomst met elkaar te kunnen benutten. 

Onderwijs en scholing

De samenwerking in Logistics Valley is gericht op vier thema’s: arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie, regionale infrastructuur en markt- en business development. ‘Veel zaken binnen logistieke bedrijven worden geautomatiseerd. Dat houdt ook in dat andere vaardigheden worden verwacht van medewerkers. Zij zullen hierin mee moeten groeien en opleidingen moeten volgen. Alleen is er in de logistieke sector lange tijd weinig aandacht geweest voor onderwijs en scholing. Daarom is het goed om te zien dat hier verandering in begint te komen en dat het kennisniveau omhoog gaat’, legt Backers uit. ‘Veel ondernemers komen op een bepaald moment voor de keuze te staan: of ze blijven doorgaan op de vertrouwde manier, of ze gaan investeren in de opleiding van hun medewerkers en gaan op zoek naar hoger opgeleide medewerkers.’ 

Duurzaamheid en innovatie

Op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn in de logistieke sector flinke slagen te maken, stelt Rob Hermes. ‘Met name door optimalisatie van de keten kan in veel gevallen efficiënter, duurzamer en tegen lagere kosten worden gewerkt. Daarom nodigen we partijen regelmatig gezamenlijk uit. Niet alleen om elkaar beter te leren kennen, maar ook om samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en innovaties aan te jagen. Bovendien leidt samenwerking in veel gevallen ook tot kostenbesparing voor de verschillende bedrijven.

In Gelderland kan Logistics Valley hierbij helpen, maar ook een van de logistiek makelaars die in Gelderland actief zijn. Deze makelaars helpen bedrijven om lading op een meer duurzame manier te vervoeren. 

Aantrekkelijke regio

De fysieke bedrijfsomgeving speelt eveneens een belangrijke rol in Logistics Valley. Hermes: ‘Gelderland is een aantrekkelijke regio voor logistieke dienstverleners, maar tegelijkertijd hechten wij hier waarde aan een goed woon- en werkklimaat. Daarom is het belangrijk dat de drie logistieke hotspots elkaar niet beconcurreren, maar juist sterk zijn in samenwerken op het vlak van economische gebiedsontwikkeling. Een duidelijke propositie per hotspot werkt dan in ieders voordeel. Clustering van bedrijven en kennisinstellingen zal dan ontstaan rondom een thema,. Alleen zo kan Gelderland uitgroeien tot een onmisbare schakel in het Europese logistieke netwerk.’