Logistiek Midden-Brabant

Logo Logistiek Midden-Brabant

Heraclesstraat 6
5048 VG Tilburg

E-mail: info@logistiekmiddenbrabant.nl
Site: www.logistiekmiddenbrabant.nl

Logistiek Midden-Brabant

Een netwerkorganisatie voor de logistieke sector

 

Voortgekomen uit Midpoint Brabant is Logistiek Midden-Brabant: een platform van ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen dat zich richt op het creëren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in Midden-Brabant.

Om dit doel te bereiken ondersteunt en neemt Logistiek Midden-Brabant (LMB) initiatieven op het gebied van onder andere arbeidsmarkt, innovatie, infrastructuur en duurzaamheid. De visie van de instantie is om de positie van Midden-Brabant als logistieke topregio in Nederland en Europa verder te versterken en de volgende doelen te behalen:

  1. Behoud en ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal
  2. Innovatieve logistieke ideeën initiëren en stimuleren
  3. Sterk imago van de logistieke sector en regio
  4. Versterken van de positionering van Midden-Brabant als logistieke topregio op (inter)nationale schaal

Projecten Logistiek Midden-Brabant

Met daadkrachtige samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid - een robuust logistiek netwerk wil Logistiek Midden-Brabant deze doelstellingen bereiken. Deze samenwerking is o.a. terug te zien in de volgende projecten:

Logistiek Academie Midden-Brabant

Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in Midden-Brabant hebben het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerkingsverband om het opleiden, trainen en ontwikkelen van logistiek personeel effectiever en effi ciënter vorm te geven. Hieruit is de Logistiek Academie Midden-Brabant (LAMB) voortgekomen. LAMB functioneert als de verbindende schakel die de match maakt tussen de vragen vanuit de logistieke markt en de producten (opleidingen, trainingen en cursussen) die daarvoor ontwikkeld zijn of nog moeten worden. Zo ontstaat een vraag gestuurd ecosysteem.

Dag van de Logistiek

Om het imago van de logistieke branche te versterken wordt jaarlijks de Dag van de Logistiek in Tilburg en Waalwijk georganiseerd. Deze open dag is een prima manier voor de logistieke branche om te laten zien en beleven wat er bij een logistiek proces allemaal komt kijken. Op de Dag van de Logistiek laten ondernemers uit de regio Midden-Brabant zien wat logistiek allemaal te bieden heeft en welke opleidings- en carrièrekansen er zijn.

Supply Chain Bigdata Verkenning

Logistiek Midden-Brabant is samen met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) een verkenning gestart naar de kansen die big data kan bieden in de supply-chain. Aanleiding voor deze samenwerking is de overtuiging dat digitalisering in de logistieke keten zorgt voor het efficiënter en innovatiever inrichten van het logistieke netwerk. Het supply-chain werkveld realiseert zich dat er veel data beschikbaar is, maar het is nog onduidelijk hoe bedrijven hier concreet mee aan de slag kunnen om de kansen te verzilveren.

Pitch Logistics

Innovatieve logistieke ondernemers, topmanagers uit de Supply Chain branche en stakeholders uit de overheid vinden elkaar in het Pitch Logistics netwerk, een initiatief van LMB. LMB helpt innovators om te versnellen en de organisaties om te innoveren.

Kennissessies

Terugkerende evenementen zijn de kennissessies die regelmatig worden georganiseerd op het gebied van arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

Interview met de instantie

Foto: Sandra Smits, voorzitter Logistiek Midden-Brabant (LMB) Volgens voorzitter Sandra Smits zijn de korte lijnen binnen LMB cruciaal om alle uitdagingen voor de sector effectief het hoofd te kunnen bieden. “Het imago van de sector kan beter.” Logistieke vestigingsklimaat versterken Voortgekomen uit Midpoint Brabant wil Logistiek Midden-Brabant (LMB) het logistieke vestigingsklimaat in Midden-Brabant versterken via concrete activiteiten en projecten. Volgens voorzitter Smits (in het dagelijks leven Manager Industriële Verhuizingen  van logistiek dienstverlener Saan) dient het samenwerkingsverband twee doelen:  elkaar informeren én samen gerichte acties in gang zetten. “Lange tijd gebeurde er van alles op tal van plekken, maar een centrale coördinatie ontbrak. Logistiek Midden-Brabant is in het leven geroepen om ondernemers, overheid en onderwijs bij elkaar te brengen en zo de lijnen tussen deze ‘drie...

Volledig interview »