Mercator Incubator Nijmegen

Logo Mercator Incubator Nijmegen

Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Tel. (024) 3503983

E-mail: info@mercatorincubatornijmegen.nl
Website: www.ru.nl/mercator

Mercator Incubator Nijmegen is een broedplaats voor universitaire spin off-bedrijven en een centrum met faciliteiten voor hoogwaardige kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor start ups en jonge ondernemers met een universitaire achtergrond fungeert Mercator Incubator Nijmegen als helpdesk, informatiepunt en intermediair naar wetenschappers, R&D-faciliteiten, adviseurs en financiële instellingen.

Science en business

Universitaire kennis is de basis van veel innovaties. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot tal van maatschappelijke toepassingen. Onderzoekers kunnen ook ondernemers worden. Studenten werken tijdens hun studie aan hun toekomst, o.a. door het opzetten van een eigen bedrijf. Universitaire spin off-bedrijven en andere kennisintensieve en innovatieve ondernemingen werken samen met universitaire onderzoekers. Bedrijven brengen innovatieve producten en diensten op de markt.

Extra werkgelegenheid

Resultaten van universitaire kennis komen via deze en andere wegen in de maatschappij terecht en dragen bij aan de groei van economie en werkgelegenheid. Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen zijn de afgelopen 25 jaar meer dan 600 spin-off-bedrijven ontstaan, die samen inmiddels aan tenminste 5000 mensen een werkplek  bieden, deels op de campus in de Mercator-gebouwen, deels elders in de stad en de regio. Zo ontstaat een ecosysteem dat stimulerend werkt op de science-to-business-dynamiek en de groei van de kenniseconomie. Mercator Incubator Nijmegen is een actieve speler binnen dit ecosysteem en richt zich met name op de doelgroep jonge innovatieve universitaire spin off-bedrijven.

Faciliteiten en netwerken bij Mercator Incubator

Voor de start en groei van jonge innovatieve bedrijven zijn faciliteiten nodig als apparatuur, laboratoria en bedrijfsruimten. Facility-sharing is voor die bedrijven een belangrijk middel om in de eerste fase investeringen en kosten beperkt te houden. Naast advies en ondersteuning biedt Mercator aan jonge ondernemers mogelijkheden om contacten te leggen met andere ondernemers, financiers, adviseurs en andere deskundigen.

Workshops en advies

Op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt het Science-to-Business-café regelmatig mogelijkheden voor dergelijke ontmoetingen, evenals het ICT Netwerk Nijmegen, Science Meets Business en de Mercator Sociëteit, die ook buiten de campus van de universiteit bijeenkomsten organiseren. Mercator Incubator is participant in deze organisaties, en zet daarnaast ook trainingen en workshops op. Andere incubator-activiteiten zijn bemiddeling en advies bij de uitwerking en uitvoering van businessplannen, marktonderzoek en bij contacten met wetenschappers, financieringsorganisaties en R&D-faciliteiten.

Bredere toegang tot expertise

Voor een bredere toegang tot externe expertise en financiën participeert Mercator Incubator Nijmegen ook in regionale samenwerkingsprojecten als KERN, GO! en Gelderland Valoriseert, waarmee ook subsidies en leningen beschikbaar komen voor innovatieve start ups en spin offs vanuit universitair onderzoek. Een snelle groei van deze bedrijven zien we vooral in de chemie, de life sciences en farma, medische technologie, informatietechnologie, communicatie, milieukunde en in een breed scala aan diensten en adviezen.

Mercator Award

Kennis is een sterke basis voor innovaties en nieuwe bedrijven, dat hebben talloze voorbeelden door de jaren heen wel aangetoond. Om nieuwe initiatieven aan te moedigen en te belonen heeft Mercator Incubator in 2007 de Mercator Award in het leven geroepen. Deze prijs, die om het jaar wordt uitgereikt, is bedoeld voor jonge spin-off-bedrijven afkomstig van de Radboud Universiteit Nijmegen, Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Voorgaande edities

In 2007 is de Mercator Award voor het eerst uitgereikt. Winnaar werd het succesvolle chemie-farma-bedrijf Mercachem, dat eerder was opgericht door twee gepromoveerde scheikundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen, dr. Eelco Ebbers en dr. Frank Leemhuis. De winnaar van 2009 had een achtergrond in het Radboudumc, afdeling urologie: NovioGendix, directeur is drs. Sebastiaan de Leeuw. En in 2011 was de winnaar: het life sciences-R&D-bedrijf Modiquest, directeur is de Nijmeegse biochemicus dr. Jos Raats.

Bijlesnetwerk winnaar 2013

Na een zeer spannende strijd tussen vijf genomineerde bedrijven werd op 2 december 2013 het voormalige studenten-bedrijf Bijlesnetwerk de winnaar. Bijlesnetwerk is in 2007 opgericht door de Nijmeegse student economie en politicologie Boudewijn Dekker om samen met mede-studenten bijles en huiswerkbegeleiding te geven aan middelbare scholieren. Het begon in Nijmegen met enkele studenten en tientallen scholieren.

Inmiddels hebben duizenden scholieren in heel Nederland gebruik gemaakt van de diensten van Bijlesnetwerk. Meer dan 1.400 studenten in alle Nederlandse universiteitssteden verzorgen nu bijles, huiswerkbegeleiding en ook examentrainingen. De groei gaat nog verder: wekelijks komen er ruim 60 studenten bij, die scholieren door een moeilijk schoolvak heen helpen, en op die manier een interessante bijbaan naast hun studie hebben. Ook met online-diensten en e-learning wil Bijlesnetwerk nog meer scholieren bereiken.

Overige genomineerden 2013

De andere genomineerde bedrijven, die hebben deelgenomen aan de spannende finale van de Mercator Award 2013, zijn:

  • B-Ware voor milieukundig onderzoek en advies,
  • Future Chemistry voor innovatieve methoden en apparatuur in de chemie
  • TropIQ voor medicijn tegen malariamuggen en
  • Khondrion voor medicijn tegen stofwisselingsziekten.