Midpoint Brabant Smart Logistics

Heraclesstraat 6
5048 VG Tilburg

Website: https://www.midpointbrabant.nl/smartlogistics/

Midpoint Brabant Smart Logistics is het platform van ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen die het logistieke vestigingsklimaat en ecosysteem in Midden-Brabant versterken. Dat doen wij via concrete activiteiten en projecten.

Onze missie

Midpoint Brabant Smart Logistics is als platform de verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Het richt zich op het creëren van een optimaal ecosysteem en vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in Midden-Brabant. Om dit doel te bereiken ondersteunt en onderneemt MBSL initiatieven op het gebied van onder andere innovatie, arbeidsmarkt en duurzaamheid.

Onze visie

De positie van Midden-Brabant als logistieke topregio in Nederland en Europa verder versterken.

Onze doelen:

  1. Innovatieve logistieke ideeën initiëren, stimuleren en ontwikkelen
  2. Behoud en ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal
  3. Versterken van de positionering van Midden-Brabant als duurzame logistieke topregio op (inter)nationale schaal

Hoe bereiken we dat?

Met daadkrachtige samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid – een robuust logistiek netwerk. De stuurgroep van Midpoint Brabant Smart Logistics heeft een Triple helix samenstelling en bestaat uit:

  • 5 innovatieve ondernemers uit de regio;
  • de wethouders EZ van de gemeentes Tilburg en Waalwijk;
  • de voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Tilburg;
  • de programmamanagers logistiek en human capital van Midpoint-Brabant.

Naast het algemeen bestuur zijn er 2 werktafels actief op de thema’s Innovatie en Human Capital.

Meer informatie?

Twan van Lankveld, Midpoint Brabant Smart Logistics
Programmamanager
Tel: 06 – 30 05 06 46
E-mail: twanvanlankveld@midpointbrabant.nl

Interview met de instantie

Foto: Sandra Smits, voorzitter Logistiek Midden-Brabant (LMB) Volgens voorzitter Sandra Smits zijn de korte lijnen binnen LMB cruciaal om alle uitdagingen voor de sector effectief het hoofd te kunnen bieden. “Het imago van de sector kan beter.” Logistieke vestigingsklimaat versterken Voortgekomen uit Midpoint Brabant wil Logistiek Midden-Brabant (LMB) het logistieke vestigingsklimaat in Midden-Brabant versterken via concrete activiteiten en projecten. Volgens voorzitter Smits (in het dagelijks leven Manager Industriële Verhuizingen  van logistiek dienstverlener Saan) dient het samenwerkingsverband twee doelen:  elkaar informeren én samen gerichte acties in gang zetten. “Lange tijd gebeurde er van alles op tal van plekken, maar een centrale coördinatie ontbrak. Logistiek Midden-Brabant is in het leven geroepen om ondernemers, overheid en onderwijs bij elkaar te brengen en zo de lijnen tussen deze ‘drie...

Volledig interview »