N.V. Bossche Investerings Maatschappij

Veemarktkade 8
5222 AC 's-Hertogenbosch
Postbus 70.001,
5201 DA 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 6904242

E-mail: info@nvbim.nl
Website: www.nvbim.nl

De BIM maakt ondernemen mogelijk

De BIM (Bossche Investerings Maatschappij) helpt groeiende en startende ondernemers in de regio 's-Hertogenbosch om te ondernemen. Ambitie van de BIM is om met ´s-Hertogenbosch te behoren tot de top vijf van steden met het meest gunstige vestigingsklimaat. Om deze ambitie waar te maken, zet de BIM in op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

De BIM huisvest

De BIM biedt aan gevestigde, groeiende en startende ondernemers gevarieerde bedrijfshuisvesting op acht verschillende locaties in de stad, waaronder De Gruyter Fabriek. Bedrijfshuisvesting is immers een belangrijke voorwaarde om te kunnen ondernemen. Begin 2015 huisvestte de BIM bijna 450 bedrijven in uiteenlopende branches. De BIM gaat verder dan het bieden van een kantoorruimte, bedrijfshal, atelier of opslagloods.

Jeroen Carels, manager commerciële zaken bij de BIM: “We begeleiden ondernemers bij de ontwikkelingen van hun bedrijf, bijvoorbeeld door hen met andere ondernemers en bedrijven in contact te brengen. Online, maar zeker ook offline. Ondernemers die voor een samenwerking met ons kiezen, krijgen ons netwerk er automatisch bij. We gaan altijd voor langetermijnrelaties, zodat we ondernemers goed leren kennen en steeds beter weten wat ze nodig hebben en waar we hen bij kunnen ondersteunen.”

De BIM participeert

Om het vestigingsklimaat in 's-Hertogenbosch verder te verbeteren, participeert de BIM in verschillende regionale projecten zoals Brabant Life Sciences Seed Fonds en Ondernemerslift+. Ook investeert de BIM in het Bossche culturele klimaat, met de creatie van theateroefenplekken en bijdragen aan culturele evenementen als Jazz in Duketown en carnaval. Jeroen Carels: “Culturele evenementen dragen bij aan de leefbaarheid in de stad.

De BIM verbindt

De BIM is een actieve spil tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Zo werkt de BIM actief samen met Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van gemeente 's-Hertogenbosch, en neemt deel aan de samenwerking tussen HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en het bedrijfsleven. De ICT-community is een voorbeeld van de verbindingen die de BIM legt en stimuleert; studenten ICT kunnen excelleren bij ondernemers die via hun ICT kennis hun eigen proces verder kunnen ontwikkelen. Jeroen Carels: “In 2015 gaan we nog meer samenwerkingsverbanden aan om ondernemers en andere groepen in de stad met elkaar te verbinden en nog meer van elkaar te laten profiteren.”

De BIM ondersteunt

De Bossche Investerings Maatschappij is opgericht in 1950 door gemeente 's-Hertogenbosch en de Kamer van Koophandel. De BIM ondersteunt de gemeente bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en het stimuleren van het ondernemersklimaat, o.a. door actieve participatie in OndernemersLift+. Vanaf 2015 staat BIM onder leiding van directeur Maurice Horsten. De BIM beschikt over acht locaties in de stad met ruimtes tussen de 11m² tot 8.000 m².

BIM faciliteert, verbindt, participeert én brengt ondernemers bij elkaar.

PIT Magazine

Het ondernemersklimaat borrelt, bruist, beweegt. Nieuwe initiatieven krijgen volop kansen en er is ruimte voor groei. In de regio ’s-Hertogenbosch wordt 24/7 gewerkt, ambitieus en geestdriftig, met passie en PIT, het vizier gericht op een glansrijke toekomst. Met dit magazine laat de BIM je zien wat er speelt op ondernemend gebied in de stad en in de regio: www.nvbim.nl/pitmagazines

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!