Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen

Logo Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen

Stadhuisplein 1
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Tel. 0800-0202025
www.onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl

Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen is een initiatief van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen), het bedrijfsleven en instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Gezamenlijk zetten deze partijen zich in om op middellange en lange termijn het profiel/imago van Zeeuws-Vlaanderen positief te beïnvloeden. Dat gebeurt door het op praktische wijze organiseren van samenwerking en daadkracht op het vlak van regiopromotie, arbeidsmarktbevordering, bevolkingsimmigratie en positieve beeldvorming.

Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen is een succesvol voorbeeld van regionale, publiek-private samenwerking. In termen van o.a. bereik, professionele aanpak, nieuwe media en budget doen en bereiken de partijen gezamenlijk veel meer dan zij individueel kunnen. Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle en unieke netwerkorganisatie die partijen en ideeën bij elkaar brengt en een vliegwiel is dat ontwikkelingen op gang brengt.

In de afgelopen periode heeft Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen samen met ondernemers en inwoners van Zeeuws-Vlaanderen het Zeeuws-Vlaamse DNA in kaart gebracht. Het DNA van Zeeuws-Vlaanderen laat zien dat de streek écht anders is. De ligging nabij België speelt daarbij een grote rol.