Ondernemersklankbord, Stichting

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AC Den Haag
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

Tel. (070) 3490600
E-mail: info@ondernemersklankbord.nl
Website: www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord: bedrijfsadvies voor en door ondernemers

Of het nu gaat om de opstart van een bedrijf, bedrijfsbegeleiding, bedrijfsopvolging of faillissementspreventie: Stichting Ondernemersklankbord staat ambitieuze ondernemers al bijna 40 jaar met raad en daad terzijde op tal van vlakken. 

“Hoe kan ik als startende ondernemer de kans op een succesvolle financieringsaanvraag vergroten? Ik wil als bedrijf groeien, hoe pak ik dat het beste aan? Hoe kan ik voorkomen dat mijn bedrijf failliet gaat? Ik worstel met de bedrijfsopvolging, wat is de beste aanpak?” Ondernemingen krijgen in elke levensfase te maken met uiteenlopende vragen. Vaak is het verstandig om in zo’n geval advies in te winnen van een buitenstaander, die op basis van kennis en ervaring met een frisse blik kan adviseren over het te bewandelen pad. 

Koppelen 

Als steun in de rug van ondernemend Nederland kan Stichting Ondernemersklankbord hierbij helpen. Deze onafhankelijke, ideële organisatie ondersteunt en begeleidt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De stichting doet dat door ervaren en enthousiaste oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven (die werken op vrijwillige basis) te koppelen aan actieve ondernemers met een bepaalde vraag. Dat matchen gebeurt op basis van regio en expertise. 

Klankbordtraject 

Tijdens een klankbordtraject van zes maanden spreken de ondernemer en de aan hem gekoppelde adviseur geregeld af om de concrete vraag en de voortgang te spreken. De adviseur gaat daarbij uitdrukkelijk niet op de stoel van de ondernemer zitten; die blijft zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke beslissing(en). Wél vervult de adviseur een belangrijke klankbordfunctie en kan hij de ondernemer op basis van zijn kennis en ervaring op het juiste spoor zetten. 

Landelijke dekking, uiteenlopende expertise 

Ondernemersklankbord werkt in heel Nederland met 300 adviseurs, verdeeld over 20 regioteams (waaronder een aantal in Noord-Brabant en Zeeland). Jaarlijks ondersteunen deze adviseurs circa 3.000 MKB-ondernemers bij diverse ondernemersvragen. De adviseurs worden streng gescreend om de kwaliteit van hun adviezen te waarborgen. Het gaat om oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven met ervaring op het gebied van organisatie(strategie), financiën, administratie, HRM, (internationale) commercie, marketing en juridische zaken. 

Geen winstoogmerk 

Stichting Ondernemersklankbord kent geen winstoogmerk. De bescheidendonatie van 150 euro die ondernemers betalen voor het adviestraject, is puur bedoeld om de kosten te dekken. Juist door bedrijven te laten floreren en te voorkomen dat ze failliet gaan, levert de stichting de maatschappij miljoenen euro’s per jaar op. Financiële schade voor de maatschappij – door bijvoorbeeld onbetaalde facturen aan leveranciers, gederfde belastinginkomsten, werkloosheidsuitkeringen en faillissementen – kan immers worden voorkomen. 

Leerwerkbedrijven

Stichting Ondernemersklankbord is verder betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven, waaronder leerwerkbedrijven. Hierbij trekken de vrijwillige adviseurs van Ondernemersklankbord op met MBO- en HBO-studenten om gezamenlijk ondernemers te helpen die problemen hebben op administratief, financieel en commercieel gebied (De Nederlandse Zaak voor Ondernemers).

Wilt u meer informatie over Stichting Ondernemersklankbord? Kijk dan op www.ondernemersklankbord.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!