OndernemersLift+

Logo OndernemersLift+

Agri & Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch

Tel. 085-90 20 209

E-mail: info@ondernemersliftplus.nl
Website: www.ondernemersliftplus.nl

OndernemersLift+  helpt je verder

Ondernemers met bijzondere talenten en kansrijke initiatieven in Noordoost-Brabant helpen met het opzetten en uitbouwen van hun bedrijf. Dát is de missie van OndernemersLift+. Ook voor innovatieve ondernemers die een volgende stap willen zetten, staan de deuren wijd open. OndernemersLift+ begeleidt starters, verstrekt leningen tegen gunstige voorwaarden en verbindt ondernemers met interessante marktpartijen of kennisinstellingen.

Indrukwekkende cijfers

Sinds de start begin 2014 heeft OndernemersLift+ ruim 3.000 starters gescout, 452 intakes gehouden en een kleine 300 starters ondersteund. Ruim 500 ondernemers hebben een kennisvraag gesteld. Inmiddels zijn 31 leningen verstrekt aan bedrijven, met een totaalbedrag van 2.746.000 euro.

Heb je een vraag of wil je feedback?

OndernemerslLift + biedt kosteloos coaching- en klankbordgesprekken aan. Wat je ook zoekt als ondernemer: OndernemersLift+ helpt je verder, zowel starters als mkb'ers. De business case wordt samen met de ondernemer uitgebouwd van een goed idee tot een kansrijk bedrijf. Daarnaast biedt OndernemersLift+ tegen een gunstig tarief werkplekken voor starters aan. 

Veel ondernemers worstelen met ongeveer dezelfde vragen. Speciaal voor deze ondernemers worden diverse netwerkbijeenkomsten en workshops georganiseerd. OndernemersLift+ brengt starters tevens graag in contact met familiebedriiven, netwerken en andere interessante gesprekspartners in hun omgeving. Maar ook bij inhoudelijke vragen over hun bedrijf, idee of product kunnen zij rekenen op OndernemersLift+. In samenwerking met experts wordt gezocht naar antwoorden waar de ondernemer verder mee kan. Samen met HAS Hogeschool, ROC Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf en Helicon wordt bovendien ondernemerschapsonderwijs gegeven aan duizenden studenten. 

Wil je een lening?

OndernemersLift+ verstrekt startersleningen, Pre-seed en Proof-of-Concept leningen. Deze leningen zijn bedoeld voor de opstartende fase van een bedrijf of voor new business. Ondernemers die een lening willen, presenteren hun plannen aan het expertpanel. Daarna kijkt een investeringscomité uitgebreid naar het businessplan. OndernemersLift+ helpt partijen met de voorbereidingen op deze bijeenkomsten, zodat zij goed beslagen ten ijs komen.

Netwerk van Onderwijs, Ondernemers en Overheid

Ondernemerslift+ is onderdeel van AgriFood Capital. Binnen OndernemersLift+ werken organisaties uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid met elkaar samen. De onderwijsinstellingen HAS Hogeschool, ROC De Leijgraaf, ROC Koning Willem I College, Helicon Opleidingen en Avans Hogeschool, AgriFood Capital, de samenwerkende Rabobanken uit Noordoost-Brabant en ZLTO vormen samen de Stichting. Deze partners financieren samen met de provincie Noord-Brabant, RvO en MSD de activiteiten van OndernemersLift+. 

Interview met de instantie

Wat heeft een ondernemer nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Om klaar te zijn voor de toekomst heeft een ondernemer een meer fluïde ondernemerschap nodig. Waar een succesvol bedrijf de afgelopen 20 jaar zijn strategie kon aanpassen aan zijn veranderende omgeving, is dit niet meer bestendig gebleken in de laatste 5 jaar. Waar de ondernemer vroeger luisterde naar buiten en dit implementeerde in zijn organisatie is dit nu gewoonweg niet meer voldoende. Anno nu en naar de toekomst vraagt de veranderende omgeving ook in de schakels verderop met zijn maatschappelijke vraagstukken, opgeteld met de snelheid aan innovaties en de bedragen die met innovaties gemoeid zijn om een andere manier van ondernemen. Eén waarbij de eigen onderneming snel en gemakkelijk meebeweegt met de veranderingen in de markt, een meer fluïde onderneming. “Die toekomst is ook vandaag” stelt Jonica de Bruijn. Vanuit ZLTO, een van de samenwerkende organisaties binnen...

Volledig interview »