Provincie Gelderland

Logo Provincie Gelderland

Eusebiusplein 1a, 6811 HE Arnhem
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Tel. (026) 3599111
E-mail: post@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl

Gelderland is de grootste provincie van Nederland.

Tot 2020 investeert de provincie €100 miljoen in de economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en duurzame banen.

Als provincie zijn we ambitieus. Gelderland moet de eerste afvalloze provincie en de derde industrie van Nederland worden. We willen daarvoor ieder talent benutten, want een slimme economie heeft slimme mensen nodig. Ga voor informatie over het provinciale beleid voor ondernemers naar: https://www.gelderland.nl/werk-en-ondernemen