Provincie Zeeland

Logo Provincie Zeeland

Abdij 6
4331 BK Middelburg
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Tel. (0118) 631011
Fax (0118) 626949
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: www.zeeland.nl

Interview met de instantie

Foto: Jan Henk Verburg, senior adviseur bij de Kamer van Koophandel in Zeeland De Kamer van Koophandel (KvK) in Zeeland ziet in de provincie een duidelijke groei op het gebied van verduurzaming. En dat is gunstig, want het bevordert de samenwerking tussen bedrijven, versterkt de economie en draagt bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het Zeeuwse bedrijfsleven. Jan Henk Verburg, senior adviseur van de KvK in Zeeland, vertelt over de regionale ontwikkelingen, de groeiende rol van KvK en hoe zij met diverse partijen samenwerken. Ontwikkelingen in de regio Zeeland “De biobased en circulaire economie groeien hard in Zeeland. Steeds meer gewassen en reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie worden als ‘groene grondstof’ gebruikt voor de productie van materialen, chemicaliën, energie en brandstof. We willen zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen en hergebruiken, zodat er niets verloren gaat. Om echt circulair te...

Volledig interview »