Provincie Zeeland

Logo Provincie Zeeland

Abdij 6
4331 BK Middelburg
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Tel. (0118) 631011
Fax (0118) 626949
E-mail: provincie@zeeland.nl
Website: www.zeeland.nl

Interview met de instantie

Foto: Eric de Ruijsscher, voorzitter Economic Board Zeeland Het doel van de Board is economische groei, door innovatie en samenwerking aan te jagen. De Board gaat daarbij vooral over strategische en langere termijn ontwikkelingen. Voorzitter van de Economic Board Eric de Ruijsscher: “In de Economic Board zijn onze krachten verenigd. Zeeland is een overzichtelijke regio dus we wisten elkaar al makkelijk te vinden. Maar nu we zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven aan tafel hebben weten we nog beter waar Zeeland behoefte aan heeft en waar we dus op in moeten spelen.” Daarom heeft de Board ook invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de subsidie -de zogeheten aanjaaggelden- Zeeland in Stroomversnelling. Het gezamenlijke doel van regio én het Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. De Economic Board volgt actief de voortgang van het...

Volledig interview »