Regio Arnhem Nijmegen

Logo Regio Arnhem Nijmegen

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Tel. (026) 377 3410

Website: www.regioan.nl
Email: info@regioan.nl

Regio Arnhem NijmegenSamen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region en is op 17 december 2015 gestart.

De 18 samenwerkende gemeenten zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Regionale samenwerking op thema's

Er zijn vier thema’s waar de Regio Arnhem Nijmegen aan werkt. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking: Duurzaamheid, Economie, Wonen, Mobiliteit. De samenwerking vindt plaats op die onderwerpen waarvoor de schaal van de gezamenlijke 18 gemeenten de meest aangewezen schaal wordt gevonden.

Voor deze beleidsterreinen vindt overleg plaats in de Portefeuillehoudersoverleggen. Het is een samenwerking op Collegeniveau. Het overleg is niet alleen informatief van karakter, maar ook gericht op het bereiken van bestuurlijk commitment op de regionale opgaven. De gemaakte afspraken over de aanpak van regionale opgaven worden door de wethouders ingebracht in hun college en zo nodig gemeenteraad. De Regio Arnhem Nijmegen is geen beslisorganisatie; de uiteindelijk besluitvorming over de voorstellen ligt bij de 18 gemeenten.

Meenemen in de regionale successen

De regio wil bereiken dat de 18 gemeenteraden betrokken zijn bij de aanpak van regionale opgaven. Actief informeren, via het college dan wel rechtstreeks, is de uitdaging. Jaarlijks organiseert de regio daarom de Regiodag, een bijeenkomst voor raadsleden. Dit is een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten, te inspireren en verantwoording af te leggen. Ook is voorzien in informatie door middel van de nieuwsbrief. Het archief van de nieuwsbrief is in te zien en wie geïnteresseerd is kan zich inschrijven om deze nieuwsbrief voortaan ook te ontvangen.

Regio Arnhem Nijmegen en The Economic Board

De verbinding tussen beide regionale samenwerkingen loopt via het Portefeuillehoudersoverleg Economie. De burgemeester van Overbetuwe, lid van de Board, sluit aan bij dit overleg om de verbinding tussen de regiogemeenten en de Economic Board te versterken. De Board wordt hierdoor, naast de leden uit Arnhem en Nijmegen, gevoed vanuit de brede regio.