Samenwerking Noord-Veluwe

De gemeente Putten zorgt voor de ondersteuning van Samenwerking Noord-Veluwe.

Gemeente Putten
Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten

Tel. (0341) 359 611
Email: jvoskuil@putten.nl

Samenwerking Noord-Veluwe

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is het netwerk van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. In deze ‘gastheergemeenteconstructie’ voert elke gemeente één of meer taken uit namens en voor de andere gemeenten. SNV heeft geen eigen kantoorpand. Elke gemeente is aanspreekbaar voor de taken die daar zijn ondergebracht. De gemeente Putten zorgt voor de ondersteuning van de nieuwe samenwerking. SNV is bereikbaar via Jan Voskuil (jvoskuil@putten.nl of 0341 359 611).