Stadsregio Arnhem Nijmegen

Logo Stadsregio Arnhem Nijmegen

Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen

Tel. (024) 329 79 79
Fax (024) 329 79 70

E-mail: info@destadsregio.nl
Website: www.destadsregio.nl

De Stadsregio Arnhem Nijmegen pakt aan! Dat zou ons motto kunnen zijn. Aan de hand van concrete projecten werken we aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio.

Identiteit

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is verlengd lokaal bestuur en werkt op basis van een bij de wet vastgesteld takenpakket. De stadsregio is gericht op het efficiënt oplossen van bovenlokale, regionale vraagstukken in een verstedelijkt gebied, met als primaire focus mobiliteit, wonen, werken en ruimte. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het doel is ‘verbinden en faciliteren’ van uitvoeringskracht voor en met onze 20 stadsregiogemeenten.

Missie

De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt namens en voor twintig gemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio, bestemd voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Aanpak

Hoe doen we dat? Door samen met de 20 gemeenten in de stadsregio plannen te ontwikkelen voor een betere bereikbaarheid, goed openbaar vervoer en een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Door beleid te vertalen in concrete uitvoeringsplannen. Maar vooral door aan de gang te gaan met de uitvoering van die plannen. De stadsregio werkt veel samen met andere partijen. Met overheden, maar ook met de maatschappelijke organisaties (van actiegroepen tot Kamer van Koophandel) en de marktpartijen in de regio.