Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

Van Vollenhovenlaan 661
3527 JP Utrecht
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

Tel. (030) 6001380

E-mail: secretariaat@regieorgaan-sia.nl
Website: www.innovatie-alliantie.nl

De stichting is opgericht om de kenniscirculatie tussen regionale partijen te bevorderen, in het bijzonder tussen kennisinstellingen als hogescholen, het mkb en publieke instellingen

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen