Tasty Green Lifestyle Experience, Stichting

De Grote Elst 64
5246 JR 's-Hertogenbosch

Tel. (073) 7601998

Website: www.tgle.org

Tasty Green Lifestyle Experience (TGLE) is een privaat publieke coöperatie die jongeren, vanuit hun beroepsopleiding in de ‘driver’s seat’ zet om mee te denken over en zelf te bouwen aan een leuke, mooie, gezonde, sterke en duurzame samenleving.

TGLE, een initiatief van Xander Beks, is voortgevloeid uit het programma voor jeugd ‘Lekker Groen’ dat ontstaan is in 2009, binnen het toenmalige ministerie van LNV.  Na het programma is in samenspraak met het ministerie besloten het TGLE-concept in Noord-Brabant verder in praktijk te brengen waarbij (de Strategische Agenda van) BrabantStad in eerste instantie het speelveld aangeeft. Het is een kwestie van ‘samen al doende leren’.

De keuze voor BrabantStad is gemaakt omdat het concept van Tasty Green Lifestyle Experience goed aansluit op regionale coalities in een internationale context: verbinden van stad en platteland, verbinden van onderwijsinstellingen en een optimale wisselwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!