Technocentrum De Vallei

Galvanistraat 14-3, 6716 AE Ede
Postbus 419, 6710 BK Ede

Tel. (0318) 699220
Fax (0318) 699230

Technocentrum de Vallei te Ede is een publiek private organisatie die een makel- en schakelfunctie vervult op het snijvlak tussen bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs.

Doelstellingen

 • Bevorderen van kennistransfer
 • Optimale benutting hoogwaardige en moderne apparatuur
 • Versterken aansluiting technisch beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt

Technocentrum de Vallei kiest daarbij voor het model van de lerende regio als uitgangspunt. Hierdoor ontstaan win-win situaties in netwerken van bedrijven en onderwijsinstellingen.

Het Technocentrum wil in de rol van initiatiefnemer (startmotor), netwerkmanager (bedrading) en penvoerder (smeerolie) een bijdrage leveren aan het versterken en verder uitbouwen van de contacten tussen de bedrijven en scholingsinstellingen, en knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en kennisoverdracht weg nemen en nieuwe kansen benutten. Op initiatief van het Technocentrum richten Branche-Regio-Combinaties (BRC's) zich op de volgende sectoren:

 • metalektro
 • installatietechniek
 • ICT
 • food-, feed- en procestechnologie
 • fotonica / multimedia
 • transport & logistiek
 • motorvoertuigentechniek
 • infra / groen

Technocentrum de Vallei maakt deel uit van het landelijk netwerk van 14 samenwerkende technocentra.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!