Technocentrum Zeeland

Logo Technocentrum Zeeland

Zeelandlaan 2,
4538 CA Terneuzen
Postbus 485,
4530 AL Terneuzen

Telefoon: +31(0) 115 - 72 49 93
Fax:31(0) 115 - 486811

post@technocentrumzeeland.nl
www.technocentrumzeeland.nl

Technocentrum Zeeland , schakel tussen technisch (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven

Samenwerking


Om ervoor te zorgen dat het Zeeuwse bedrijfsleven ook in de toekomst voldoende technisch geschoold personeel voor handen heeft, wordt er nauw samengewerkt aan één Zeeuwse agenda op het gebied van techniekpromotie. Technocentrum Zeeland brengt activiteiten in kaart, brengt partijen samen en versterkt c.q. ondersteunt bestaande activiteiten door deze te faciliteren en haar netwerk, kennis en ervaring in te brengen.

Projecten

In de afgelopen 12 jaar heeft Technocentrum Zeeland, samen met haar partners, een aantal zeer succesvolle projecten georganiseerd. Eén van de projecten, welke zelfs landelijk door andere Technocentra en over de grens bij onze zuiderburen navolging heeft gekregen, is Bedrijf+School. Binnen dit project hebben zich in Zeeland ruim 300 bedrijven verenigd die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs, als het gaat om techniek. Dit in de vorm van onder meer gastlessen en/of bedrijfsbezoeken. De  Techniekbus is daarbij voor wat betreft de bedrijfsbezoeken een belangrijke faciliteit. Jaarlijks worden er zo’n 8.000 leerlingen vervoerd met de Techniekbus. In Zeeland  zijn  ruim 60 Techniek Ambassadeurs opgeleid -technici uit het bedrijfsleven die jongeren willen enthousiasmeren voor techniek-  die scholen via www.bedrijfplusschool.nl kunnen benaderen voor gastlessen en bedrijfsbezoeken..

Meisjes & Techniek

Een recent gestart project is ‘Zeeuwse meiden & techniek’. Dit project is geïnitieerd door TCZ om de instroom van meisjes in techniek te bevorderen. Komende jaren zal door de vergrijzing een steeds grotere behoefte aan technisch personeel ontstaan. Uit de cijfers blijkt dat Zeeuwse meisjes -ten opzichte van de landelijke cijfers-  qua participatie in techniek nog achterblijven. Door meer aandacht te besteden aan meisjes bij bestaande en nieuwe techniekactiviteiten en -promotie, kan ook deze doelgroep aangesproken worden om bewust de keuze te maken voor techniek. Het streven van TCZ is alle Zeeuwse leerlingen te laten nadenken over de vraag of een carrière in de techniek iets voor hen is.