The Economic Board

Logo The Economic Board

Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Tel. 085-0409980

Email: info@theeconomicboard.com
Website: www.theeconomicboard.com

The Economic Board is de innovatiemotor van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. In deze regio vind je topbedrijven in topsectoren. Kennisinstellingen met unieke expertise en state-of-the-art onderzoek. Een heel hoog opgeleide beroepsbevolking. Een goede infrastructuur en aantrekkelijke steden. Deze ingrediënten maken dat de regio buitengewoon veel economische mogelijkheden heeft.

Wij communiceren over het bijzondere potentieel van de regio. We verbinden partijen met elkaar:  kennisinstellingen, overheden, ondernemers en investeerders. We jagen economische ontwikkeling aan.

De focus ligt op Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen. Hier liggen de beste kansen voor meer groei, meer business en meer werkgelegenheid in de regio.

The place to be in Food, Health & Energy

The Economic Board vertelt het verhaal van onze regionale economie, de vooroplopende technologie, de mooie omgeving. Wij zijn dé regio waar je moet zijn als je echt vooruit wilt op het terrein van Food, Health & Energy. We bieden bedrijven en investeerders (binnen en buiten Nederland) bruikbare informatie over ons vestigingsklimaat.

We belichten parels uit de regio, bedrijven die bijzonder zijn, of het nu gaat om hight tech of degelijke perfect uitgedachte productieprocessen. Er is hier een schat aan opvallende bedrijvigheid te vinden, een uitgelezen entourage dus om je product te ontwikkelen.
We vertegenwoordigen de regio op beurzen en events over de grens en we faciliteren  handelsmissies. We nodigen buitenlandse partijen uit om kennis te maken met onze regio en fungeren zo als vliegwiel voor internationalisering.

Matchmaker voor nieuwe partnerschappen en innovatieve cross-overs

De ingrediënten voor succes zijn er. Om alle kansen in de regio echt te benutten maken wij de verbinding tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. The Economic Board is de matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. Door contacten tussen ondernemers met goede plannen en investeerders met lef kunnen interessante cross-overs ontstaan. Zodat innovatieve ideeën tot nieuwe parels leiden. We stimuleren samenwerking op verschillende manieren. Start-ups en scale-ups in Food, Health & Energy koppelen we aan een netwerk van business angels. We brengen partijen bij elkaar om ideeën te delen over bijvoorbeeld export of financiering. We ondersteunen de opzet van gezamenlijke projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven. Van kraamkamer tot volle wasdom.

Motor voor economische ontwikkeling

The Economic Board is gangmaker en motor. We werken aan voorwaarden voor groei. We versterken het vestigingsklimaat door bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur of van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij obstakels zoeken we de oplossing. Tegelijkertijd creëren we nieuwe kansen. Zo inventariseren we mogelijke cross-overs en maken en monitoren we projectvoorstellen op dit gebied. Ook gaan we preventief te werk. Met bedrijven die uit de regio willen vertrekken voeren we gesprekken om te achterhalen wat de motieven zijn. ‘Leave’ mag in onze regio geen optie zijn!

Interview met de instantie

Speerpunten voor het cluster Arbeidsmarkt zijn onder meer het zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de sectoren die daar het meeste behoefte aan hebben. Daarnaast staan ook het behouden van studenten voor de regio en het aantrekken van talentvolle kenniswerkers hoog op de actielijst van het cluster Arbeidsmarkt. Stimuleren en verbinden ‘Ik zie al veel mooie ontwikkelingen in mijn omgeving, maar tegelijkertijd is er ook nog veel versnippering’, legt Renate Bouwman uit. Zij ging in november 2020 aan de slag als civic entrepreneur cluster Arbeidsmarkt bij The Economic Board en zet zich in om samenwerking tussen partijen te bevorderen, zodat talentontwikkeling en groei van huidige en toekomstige professionals optimaal wordt gefaciliteerd. ‘Volgens mij wil iedereen hetzelfde en werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan een gezamenlijk doel: zorgen voor juiste en gekwalificeerde medewerkers voor werkgevers in de regio. Daarom is onze ambitie...

Volledig interview »