The Economic Board

Logo The Economic Board

Toernooiveld 300
6525 EC Nijmegen

Tel. 085-0409980

Email: info@theeconomicboard.com
Website: www.theeconomicboard.com

The Economic Board is de innovatiemotor van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. In deze regio vind je topbedrijven in topsectoren. Kennisinstellingen met unieke expertise en state-of-the-art onderzoek. Een heel hoog opgeleide beroepsbevolking. Een goede infrastructuur en aantrekkelijke steden. Deze ingrediënten maken dat de regio buitengewoon veel economische mogelijkheden heeft.

Wij communiceren over het bijzondere potentieel van de regio. We verbinden partijen met elkaar:  kennisinstellingen, overheden, ondernemers en investeerders. We jagen economische ontwikkeling aan.

De focus ligt op Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen. Hier liggen de beste kansen voor meer groei, meer business en meer werkgelegenheid in de regio.

The place to be in Food, Health & Energy

The Economic Board vertelt het verhaal van onze regionale economie, de vooroplopende technologie, de mooie omgeving. Wij zijn dé regio waar je moet zijn als je echt vooruit wilt op het terrein van Food, Health & Energy. We bieden bedrijven en investeerders (binnen en buiten Nederland) bruikbare informatie over ons vestigingsklimaat.

We belichten parels uit de regio, bedrijven die bijzonder zijn, of het nu gaat om hight tech of degelijke perfect uitgedachte productieprocessen. Er is hier een schat aan opvallende bedrijvigheid te vinden, een uitgelezen entourage dus om je product te ontwikkelen.
We vertegenwoordigen de regio op beurzen en events over de grens en we faciliteren  handelsmissies. We nodigen buitenlandse partijen uit om kennis te maken met onze regio en fungeren zo als vliegwiel voor internationalisering.

Matchmaker voor nieuwe partnerschappen en innovatieve cross-overs

De ingrediënten voor succes zijn er. Om alle kansen in de regio echt te benutten maken wij de verbinding tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. The Economic Board is de matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. Door contacten tussen ondernemers met goede plannen en investeerders met lef kunnen interessante cross-overs ontstaan. Zodat innovatieve ideeën tot nieuwe parels leiden. We stimuleren samenwerking op verschillende manieren. Start-ups en scale-ups in Food, Health & Energy koppelen we aan een netwerk van business angels. We brengen partijen bij elkaar om ideeën te delen over bijvoorbeeld export of financiering. We ondersteunen de opzet van gezamenlijke projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven. Van kraamkamer tot volle wasdom.

Motor voor economische ontwikkeling

The Economic Board is gangmaker en motor. We werken aan voorwaarden voor groei. We versterken het vestigingsklimaat door bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur of van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij obstakels zoeken we de oplossing. Tegelijkertijd creëren we nieuwe kansen. Zo inventariseren we mogelijke cross-overs en maken en monitoren we projectvoorstellen op dit gebied. Ook gaan we preventief te werk. Met bedrijven die uit de regio willen vertrekken voeren we gesprekken om te achterhalen wat de motieven zijn. ‘Leave’ mag in onze regio geen optie zijn!

Interview met de instantie

The Economic Board heeft de regio in beeld gebracht. Met een VR-Experience maak je in 2 minuten een reis langs innovaties in de regio, hotspots, bedrijven en de groene omgeving. The Economic Board presenteert de VR-film voor het eerst tijdens Velo-City 2017. Ook bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen binnenkort gebruik maken van de VR-experience. De regio in Virtual Reality (3D) Je maakt een reis door de regio. Je ziet herkenbare landmarks zoals de Waalbrug, Sonsbeek Park, het Centraal Station van Arnhem, organisaties en hotspots, zoals Novio Tech Campus en Industriepark Kleefse Waard, waar bedrijven en startups zijn gevestigd. “We laten vooral innovaties zien binnen food, health en energy en de crossovers daartussen”, vertelt Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board. Lancering op Velo-City 2017 Arnhem-Nijmegen Vrijdag 16 juni wordt de VR-Experience voor de eerste keer getoond tijdens Velo-City 2017 Arnhem - Nijmegen, hét grootste...

Volledig interview »