VALUEPARK TERNEUZEN

Logo VALUEPARK TERNEUZEN

Schelpenpad 2
4531 PD Terneuzen
Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Tel. 0115 647400
Website: www.vpterneuzen.com

Valuepark Terneuzen is de ideale locatie voor chemische productie en distributie. Het is de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die de Europese markt willen betreden of hun positie op deze markt willen uitbreiden. Gelegen aan de monding van de Westerschelde, tussen de belangrijke havens van Rotterdam en Antwerpen, biedt Terneuzen chemische producenten en distributeurs kosteneffectieve faciliteiten. Bovendien is het park via weg, spoor, binnenlandse waterwegen en zeehavens direct verbonden met de belangrijkste afzetmarkten en toeleveranciers.

Valuepark Terneuzen heeft alle voorzieningen om een belangrijk Europees knooppunt te worden voor de chemische industrie en biedt bovendien geweldige mogelijkheden voor partnerschappen.

Valuepark Terneuzen is een joint venture tussen havenautoriteit Zeeland Seaports en Dow Benelux. Er is 80 ha. land beschikbaar voor verdere investeringen. Bedrijven die zich op Valuepark Terneuzen vestigen, profiteren zowel van de nabijheid van de uitgebreide petrochemische faciliteiten van Dow Benelux BV als van de expertise van Zeeland Seaports wat betreft de infrastructuur van het park en de regionale economische ontwikkeling.

Kostenefficiëntie

Kostenefficiëntie is belangrijk op Valuepark Terneuzen. Tenslotte willen we er allemaal op vooruitgaan. Het geïntegreerde chemieterrein biedt enorme mogelijkheden voor bedrijven om hun activiteiten op het gebied van behandeling en transport te reduceren en hun positie te versterken door de krachten te bundelen.
 

MVP

Een bijzonder project wat vanuit Valuepark Terneuzen wordt geïnitieerd is Maintenance Valuepark Terneuzen. Het Maintenance Valuepark Terneuzen (MVP) richt zich op het ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis en services gericht op de onderhoudsfunctie in de procesindustrie. Het MVP bestaat uit het Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<), de Leer- WerkOmgeving (LWO) en een bedrijventerrein.

Op dit moment werkt een 30 tal bedrijven en instellingen samen aan de realisatie van de doelstellingen van MVP. Het Kennis- en Innovatiecentrum vormt het kloppende hart van een snel uitdijend netwerk met vertakkingen naar de belangrijkste kenniscentra voor de branche.

De ambitie is om binnen enkele jaren herkend te worden als dé locatie voor onderhoud op wereldklasse niveau in de procesindustrie.

Het belangrijkste middel om de doelstellingen te bereiken, is het realiseren van nieuwe netwerkverbanden tussen aannemers, engineeringsbedrijven, procesindustrie en kennisinstellingen. De samenwerking richt zich op drie aandachtsgebieden:

  • innovatie
  • opleiding
  • efficiency


Het MVP ontwikkelt zelfstandig een aantal speerpunten binnen het totale onderhoudsdomein. Voor de overige kennisdomeinen wordt samenwerking ingericht met specialisten. Het MVP heeft zichzelf als doel gesteld om aan iedere kennisvraag een aanbod te verbinden.
Het MVP is een partner van het Dutch Institute World Class Maintenance programma in Nederland.

Ki<

Het Kennis- en Innovatie Centrum (Ki<) is het hart van het MVP. Het Ki< heeft een actieve rol en stimuleert constant samenwerking tussen de bedrijven die zich op het MVP vestigen, het onderwijs en andere externe kennisinstellingen. Het staat symbool voor de toegevoegde waarde van het MVP; samen werken aan innovatieve ideeën om een sterke positie te verwerven in de procesindustrie. Het Ki< staat voor het fysiek samenbrengen van partijen die kennis en ervaring kunnen delen en ontwikkelen, om zo efficiënter en veiliger te werken. Het genereert inspiratie en motivatie, waardoor we samen oplossingen vinden voor knelpunten in de procesindustrie waar veel bedrijven en asset owners mee te maken hebben. Daardoor krijgen we als sector én als regio een sterkere positie. Het Ki< organiseert regelmatig bijeenkomsten zoals de Quest
For Solutions (Q4S), workshops en seminars (o.a. Industrieel Reinigen en Condition Based Maintenance).

Het Ki< heeft de thema’s geïdentificeerd die binnen de onderhoudsbranche in de belangstelling staan. Voor elk van de thema’s wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen en gezocht naar innovatieve oplossingen. Het Ki< ondersteunt het gehele proces van probleemdefinities, het zoeken naar oplossingen en ontwikkelen van concepten tot begeleiding van de innovatieprojecten. Hierbij wordt gezocht naar aanvullende kennis en expertise en naar vruchtbare combinaties en samenwerking met lopende initiatieven, onderwijsinstellingen en andere externe partijen.