Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Logo Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Industrieweg 85
7202 CA Zutphen

Tel. (0575) 510144

Website: www.veiligverkeernederland.nl

VVN is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers, opgebouwd uit een beroepsorganisatie en een vrijwilligersorganisatie. Onze professionals opereren vanuit een van de zes VVN kantoren. Zij beschikken in de meeste gevallen over (een combinatie van) verkeerskundige, bedrijfskundige en/of sociologische expertise. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit besturen op landelijk, districts- en afdelingsniveau. Daarnaast prijst VVN zich gelukkig met de inzet van vele duizenden verkeersbrigadiers, verkeersouders, verkeerskundig consulenten, bedrijfsadviseurs en overige vrijwilligers.

Missie

De missie van VVN luidt: iedereen veilig over straat.

Visie

In het verkeer zijn we verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Dat betekent dat we oog voor elkaar moeten hebben en rekening moeten houden met de aanwezigheid van andere weggebruikers. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, voetgangers en fietsers, zijn voor hun veiligheid sterk afhankelijk van het gedrag van overige weggebruikers en verdienen dus extra aandacht. We zijn ervan overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt namelijk ook om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie.

Door onze passie voor verkeersveiligheid steeds opnieuw voor het voetlicht te brengen, stimuleren we mensen en organisaties om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten. Op school, in de eigen buurt of binnen een van onze lokale afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Wat kan VVN voor u als bedrijf en u voor VVN betekenen?

Uit oogpunt van maatschappelijke ondernemen is verkeersveiligheid voor veel bedrijven een belangrijk thema. Veilig Verkeer Nederland is dan ook “de” partner bij uitstek om hier samen invulling aan te geven. Of het nu gaat om deelnemen aan ’Veilig rijden.Nu’, meedoen met , ‘collega BOB’ of het fysiek deelnemen aan een “Dode Hoek-les”. Met verkeersveiligheid verschaft u zich als bedrijf altijd een zichtbaar podium. Actief deelnemen aan verkeersveiligheid met Veilig Rijden.Nu levert u geld op. Kortom verkeersveiligheid en maatschappelijk ondernemen is een win, win situatie.