Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag

Tel. (070) 373 8393
Fax: 070-363 5682

Email: informatiecentrum@vng.nl
Website: www.vng.nl

Het VNG behartigt de belangen van gemeenten door heel Nederland.

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen