Vijfsterren Logistiek

Logo Vijfsterren Logistiek

Kanaalstraat 12b
5347 KM Oss

Tel. (0412) 63 94 44

E-mail: info@vijfsterrenlogistiek.nl
Website: www.vijfsterrenlogistiek.nl

Noordoost-Brabant gaat voor top-3 logistieke hotspots

Een uitstekende ligging en als trimodaal knooppunt uitstekend bereikbaar over weg, water en spoor. Aanbod van gekwalificeerd personeel, ruimte om te groeien en een uitstekende samenwerking tussen ondernemingen, overheid en onderwijs. Met die kenmerken is Noordoost-Brabant in 2019 als nummer zes gerankt op de lijst van logistieke hotspots in Nederland. Niet voor niets zijn er veel logistieke dienstverleners en verladers van internationale allure gevestigd. ‘Een toplocatie met alle kansen voor verdere groei!’, aldus Berend Jan Schuring – directeur Raben Netherlands, lid van de stuurgroep Vijfsterren Logistiek, het samenwerkingsplatform voor logistiek in de regio.

Onder de naam Vijfsterren Logistiek bundelen drie lokale logistieke platforms hun krachten om gezamenlijk mee te praten over de logistieke agenda in de regio. Met een meerjarenplan faciliteert het platform samenwerking, innovatie en verduurzaming samen met verladers en tussen logistiek dienstverleners onderling. Het doel is een gezonde en groeiende logistieke sector als aanjager voor handel en industrie.

Concrete samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven in de lead

De projecten van Vijfsterren Logistiek richten zich op het bundelen van ladingen, ketensamenwerking binnen de agrifood sector, het ontwikkelen van educatie-programma’s voor toetreders tot de arbeidsmarkt en medewerkers in de sector, het ontwikkelen van logistieke oplossingen voor e-commerce en de gezamenlijke promotie van de regio. De ideeën voor de projecten worden aangedragen door ondernemers en uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. ‘Dat is hoe we kansen verzilveren in Noordoost-Brabant’, aldus Berend Jan Schuring.

Brabantse logistiek op de kaart

Logistiek is een groeisector in Noordwest-Europa en het is de Nederlandse ambitie om de beste logistieke natie ter wereld te worden. Deze ambitie kan alleen worden ingevuld vanuit een sterkte basis. Daarom is een gericht beleid om die koppositie te behouden en te versterken essentieel. Binnen de regio Noordoost-Brabant werken we hier iedere dag aan en geven we concreet invulling aan de uitspraak van Jan Hommen, president-commissaris van de BOM: ‘Als we alle aanwezige kennis en talent mobiliseren, kan Brabant dé hotspot van de hele logistieke wereld worden.’

Stuurgroep Vijfsterren Logistiek bestaat uit: Berend Jan Schuring (Raben Netherlands, Oss), Michel van Dijk (Inland Terminal, Veghel),  Rien Geurts (BCTN, ‘s-Hertogenbosch) en Tjebbe Nabuurs (Nabuurs, Haps).

Logistics House voor Noordoost-Brabant

Logistics House is dé plek in Noordoost-Brabant waar logistieke bedrijvigheid wordt gestimuleerd en gecreëerd. Hier ontmoeten logistieke ondernemers, overheid, onderwijs en arbeidsmarkt elkaar. Het gezamenlijke doel: een krachtige en duurzame logistieke sector realiseren in Noordoost-Brabant en profilering van de regio als logistieke hotspot.

New business genereren, innovatie, scholing, behoud en groei van werkgelegenheid en het aantrekken van investeringen en goederenstromen zijn thema’s die hier hoog op de agenda staan.

Uitvalsbasis van de Logistics Business Developer

Logistics House aan de Kanaalstraat in Oss is de uitvalsbasis van de Logistics Business Developer Pieter Keeris; het aanspreekpunt voor logistieke ondernemers in de regio en voor ondersteuning op het gebied van business development. Logistieke ondernemers kunnen zich vestigen in deze dynamische omgeving, maar ook opleiders, detacheerders, (kleine) dienstverleners en andere commerciële partijen.

Events in Logistics House, zoals netwerkbijeenkomsten, kennis- en innovatietafels en symposia, bieden de mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Ook vinden in Logistics House onderwijsgerelateerde activiteiten plaats, waaronder heftruckopleidingen, opleidingen voor planners, regulier onderwijs en veiligheidstrainingen.

Logistics House is een initiatief van Vijfsterren Logistiek. Het initiatief wordt ondersteund door AgriFood Capital, de gemeenten Veghel, Oss, Cuijk en ‘s-Hertogenbosch en de Rabobank Oss Bernheze en Uden Veghel.