Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn

Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Tel. (055) 5272911

E-mail: info@vallei-veluwe.nl
Website: www.vallei-veluwe.nl

Het waterschap voert als waterpartner zijn beheerstaken op efficiënte wijze uit. Daarnaast wordt samen met partners het beleid voor het watersysteem en de waterketen verder gedefinieerd en bepaald wat als plus bovenop de kerntaken gebeurt. Daarbij vervult het waterschap op adequate wijze zijn rol in grote landelijke projecten en kan het zo nodig een leidende rol spelen in complexe gebiedsprocessen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!