ZIGZAG, Stichting

Logo ZIGZAG, Stichting

Edisonweg 8a
4382 NW Vlissingen

Tel.: 06- 54 76 82 39

Email: info@zigzagfonds.nl
Website: www.zigzagfonds.nl

Stichting ZIGZAG

De stichting ZIGZAG (Zeeuwse Innovatie Groep / Zeeuwse Aanjaag Groep) is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk. De stichting biedt ondersteuning aan initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland.

Initiatieven ontplooien

Voor een relatief kleine provincie als Zeeland is durf om initiatieven te ontplooien van essentieel belang. Te vaak verzanden kansrijke ideeën in de beginfase van het ontwikkelingsproces. Vooral omdat het onmogelijk is (commerciële) partners te vinden die bereid zijn financiële middelen - tegen preferentiële condities of om niet - ter beschikking te stellen voordat de economische en/of maatschappelijke haalbaarheid ervan is aangetoond.

De stichting ZIGZAG heeft zich ten doel gesteld om in deze lacune te voorzien door gedurfde innovaties en kansrijke ideeën op effectieve en niet bureaucratische wijze financieel te ondersteunen.

Aanjaagfunctie

De missie van ZIGZAG is om met de ter beschikking staande financiële middelen een zo groot mogelijk aantal ontwikkelingen met relevante economische en sociale uitstralingseffecten te genereren. Om de impact (aanjaagfunctie) te optimaliseren werkt de stichting bij het realiseren van projecten samen met partijen die over vergelijkbare ambities en mogelijkheden beschikken.

Interview met de instantie

De stichting ZIGZAG beschikt over een subsidiefonds, waarmee innovatie bij ondernemers en het stimuleren van economische ontwikkelingen in Zeeland kunnen worden gefinancierd. ‘Veel ondernemers hebben vooral in de beginfase behoefte aan financiering om onderzoek te doen of een pilotfase te houden. Met het aanjaagfonds bieden wij hen de mogelijkheid om een stukje risico te overbruggen’, vertelt Elly Hilgers van ZIGZAG. ‘In de afgelopen 9 jaar hebben wij op die manier al heel wat bedrijven kunnen helpen en daarmee aan de wieg gestaan van talloze nieuwe initiatieven in de provincie Zeeland. Durf om initiatieven te ontplooien is van essentieel belang om de Zeeuwse economie en werkgelegenheid te bevorderen.’ Belangrijk aandeel in Zeeuwse economie De campagne ZIGZAG Zoekt is er op gericht om innovatief ondernemerschap onder vrouwen te bevorderen. Hilgers: ‘Een derde van alle ondernemingen in Nederland wordt geleid door een vrouw. Dit aantal groeit nog...

Volledig interview »