home » interviews » Bouw »

Alle onderhoudsspecialismen bereikbaar op één aanspreekpunt

 • Bouw

Sinds 2004 zetten zes gerenomeerde onderhoudsbedrijven zich middels een ketensamenwerking in voor multidiciplinair vastgoedonderhoud in de regio zuidoost-Nederland.

Alle onderhoudsspecialismen bereikbaar op één aanspreekpunt

Over Accocare

Wat is de core business van jullie organisatie?

Coöperatieve Accocare is een ketensamenwerking van bekende bouw- en onderhoudsbedrijven met een totaal onderhoudsconcept voor multidisciplinaire storingservice, onderhoud, verbouwingen, renovaties en verduurzaming van vastgoed.

Dit betekent: één aanspreekpunt, één servicedesk 24 uur / 7 dagen per week, één entree voor offerte aanvragen en uitvoering van totaal onderhoud op een transparante en efficiënte manier.

Door bundeling van specialismen c.q. ketensamenwerking bieden wij een breed scala van vastgoedonderhoud middels onze disciplines op het vlak van:

 • 24-uur servicedienst / 7 dagen per week
 • Bouwkundig onderhoud
 • Elektrotechnische installatietechniek
 • Werktuigbouwkundige installatietechniek
 • Daken onderhoud / Inspecties
 • Schilder- en glaswerken
 • Riooltechniek
 • Grond- en sloopwerken
 • Bestrating / (Afval)containers
 • Gevel- / Industriële reiniging

Hoe is jullie organisatie ontstaan?

Doordat bouwkundige- en installatietechnische gebouwonderdelen tegenwoordig steeds meer geavanceerder met elkaar in verbinding staan, en de beheersbaarheid ervan ook steeds gecompliceerder wordt, hadden de huidige coöperatieve leden van Accocare het idee om deze beheersbaarheid voor diverse vastgoed sectoren middels bundeling van kennis en specialismen in de vorm van een ketensamenwerking te combineren met als doel potentiële opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen op het vlak van vastgoed onderhoud.

Wat zijn jullie hoogtepunten sinds het bestaan van de organisatie?

Door de onderlinge ketensamenwerking van de coöperatieve leden, zijn de uitgevoerde projecten steeds meer op een efficiënte wijze gerealiseerd, wat heeft geleid tot kostenbesparingen voor opdrachtgevers.

Wat maakt jullie organisatie uniek?

Door bundeling van de verschillende specialismen zijn wij in staat om onze opdrachtgevers op het vlak van onderhoud, verduurzaming en energiebesparende maatregelen een totale op maat aanbieding te leveren. Accocare geeft een goed advies en verzorgt uiteindelijke realisatie middels een gedegen plan van aanpak en uitvoering. Wij zijn actief op het gebied van bouwkundig onderhoud en beheer , elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties (cv/boiler/klimaatbeheer), loodgieterwerk/sanitair, rioolbeheer, dakonderhoud (plat/hellend), gevelbeplating, schilder- en glaswerk, gevelonderhoud/reiniging, grond-/sloopwerken, afvalcontainers en bestratingen.

Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie?

Als multidisciplinaire onderhoudsspecialist zullen wij ervoor moeten zorgen dat onze organisatie de crisisjaren overleeft en dat we qua kennis mee blijven groeien op de vraag naar steeds sneller veranderende innovatieve technieken voor verduurzaming en energiebesparende maatregelen voor vastgoed. In gebouwen, temeer een hoge bewoners- en gebruikerstevredenheid te kunnen bewerkstelligen.

Waar staat de organisatie over 5 jaar?

Door de steeds grotere complexiteit van gebouwinstallaties is de roep om ketensamenwerking van verschillende bouwkundige specialisme in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Aangezien Accocare met haar partners al negen jaar ervaring heeft opgedaan op dit vlak, verwachten wij dat onze organisatie over vijf jaar de crisis heeft overleeft en dat wij een gedegen partner zijn voor diverse opdrachtgevers in de toekomst.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Nieuwe kansen creëren in met name de verduurzaming en energiebesparende maatregelen voor vastgoed teneinde de markt te blijven bedienen in de vraag naar de toekomst.

Commercieel Manager Wil Nijenhof aan het woord

Naam: Wil Nijenhof
Werkt per week: +/- 50 uur
Eerste baan: Accountmanager bij Elektrotechnische Groothandel

Hoe zou u uzelf omschrijven als ondernemer?

Bij Accocare ben ik werkzaam als commercieel manager en verzorg ik de begeleiding van bestaande en potentiële “nieuwe” opdrachtgevers c.q. projecten voor multidisciplinaire onderhoudswerkzaamheden op bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig vlak.

Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit?

Na vijf jaar accountmanagement bij een Elektrotechnische Groothandel ben ik tien jaar werkzaam geweest bij Heineken als accountmanager c.q. vastgoedbeheerder in de regio Zuid – Oost Nederland. Daarna ben ik in de vastgoed sector doorgerold in de vorm van bedrijfsmakelaar onroerend goed waarna ik uiteindelijk zeven jaar geleden terecht kwam in de vastgoed onderhoudsbranche met Coöperatieve Accocare.

Wat is uw grootste zakelijk succes tot op heden?

Dat we tot op heden in deze crisistijd ons bedrijf nog steeds gezond hebben kunnen houden en dat we een duidelijke koers varen middels onze vaste ketensamenwerking waarbij we middels één aanspreekpunt c.q. één servicedesk 24 uur / 7 dagen per week het totaal onderhoud van onze opdrachtgevers op een efficiënte en transparante manier kunnen realiseren.  

Welke ondernemer inspireert u? En waarom?

Aad Ouborg is een ondernemer waar ik veel respect voor heb. Hij was eigenaar/directeur van de Ouborg Group - een bedrijf in huishoudelijke artikelen met het bekende merk Princess waarmee hij een afzetgebied creëerde over de hele wereld. Zijn eerste baan was als kelner bij Van der Valk Gilze waarna hij zich later wist op te werken als succesvol zakenman / eigenaar van BaByliss, een bedrijf voor persoonlijke verzorging. Als ondernemer werd Ouborg meerdere malen gelauwerd. Hij kreeg een eervolle vermelding als Sales Manager van het Jaar 1997, in 2002 ontving hij de Guts And Glory Award voor zijn vindingrijke en gedurfde aanpak als ondernemer, en in 2005 ontving Aad Ouborg de vakjuryprijs TM Awards Echie voor sterkste merk in de Benelux. In 2011 verkocht hij de Ouborg Groep.

Hoe bent u terecht gekomen bij de organisatie?

Via een bevriende relatie ben ik in 2006 bij Accocare terecht gekomen.  Doordat Accocare een steeds grotere klantenkring kreeg was de tijd aangebroken om organisatorisch meer structuur te geven aan de interne  organisatie. Met name op het vlak van onderlinge communicatie en het beter op elkaar afstemmen van de verschillende uitvoeringswerkzaamheden waren efficiency slagen te behalen. In een ketensamenwerking ligt de essentie voornamelijk op het vlak om van zes verschillende onderhoud- en verduurzaming disciplines één organisatie te smeden. Inmiddels ben ik nu zeven jaar in dienst bij Accocare en hebben we al veel bereikt.

Wat maakt het leuk om voor dit bedrijf te werken?

Binnen onze coöperatieve ketensamenwerking zijn alle uitvoerende installatietechnische en bouwkundige onderhoudspartners gelijkwaardig aan elkaar. Succesvol ondernemen, adviseren en installeren is een kwestie van flexibel acteren. Naar de opdrachtgever, naar de medewerkers en naar elkaar. Daarom zijn de communicatielijnen binnen onze samenwerking kort en werken we met zes gespecialiseerde “middelgrote”  onderhoudsbedrijven, t.w.:

 • Van de Water Aannemersbedrijf BV
 • Nikkelen Elektrotechniek BV
 • Installatiebedrijf Verstappen - Van Amelsvoort BV
 • Erdo BV (daken en gevels)
 • Van Kesteren Aannemingsbedrijf BV (grond- en sloopwerken)
 • Van Kesteren Riooltechniek BV

Door de samenwerking is meer betrokkenheid en efficiency in de uitvoering ontstaan. Een groot voordeel is dat theorie op het vlak van advies en engineering gebundeld is met de praktijk c.q. uitvoeringservaring van onze partners. Onze ketensamenwerking zorgt voor veel variatie in de verschillende soorten advies- en uitvoeringstrajecten van het periodieke vastgoedonderhoud en de op zich zelfstaande renovatie en energiebesparende projecten bij onze opdrachtgevers. De laatste twee jaren houden we ons vooral bezig met verduurzaming- en energie besparingstrajecten van bestaand vastgoed, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, dak-/gevel-/vloer isolatie, elektriciteitsbesparingen op verlichting en hoofd verdeelkasten en energiebesparende klimaat beheerssystemen.
   
Hierdoor is elke dag weer anders, wat het werk leuk, gevarieerd en uitdagend maakt.

Wat is uw betrokkenheid bij de regio?

Het bewerkingsgebeid van Accocare ligt hoofdzakelijk in Oost en Zuid Nederland waarbij wij hoofdzakelijk onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor overheidsinstellingen, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijs, het bedrijfsleven en verenigingen van eigenaren c.q. particulieren. De opgebouwde expertise benutten wij om het beste uitvoeringsresultaat te realiseren.   

Het doel van Accocare is om op basis van continuïteit en veelzijdige onderhoudsdienstverlener van vastgoed zich te ontwikkelen tot een organisatie die midden in de maatschappij staat waarbij de wensen van opdrachtgevers centraal staan.

Welke boodschap wilt u uw collega ondernemer meegeven?

Blijf positief en zoek altijd naar uitdagingen en oplossingen. Probeer zoveel mogelijk maatschappelijk en betrokken te ondernemen op een verantwoorde wijze. Het is goed dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar daar op attenderen en eensgezind daarin optrekken.

 

Meer informatie over ACCOCARE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!