BasculeGroep benadert conflicten op een unieke eigenwijze manier

  • Zakelijke dienstverlening

BasculeGroep helpt mensen, teams en organisaties conflicten te accepteren als normaal en potentieel gezond aspect van hun leven en werken en met conflicten om te gaan op een effectieve, moedige en productieve manier.

BasculeGroep benadert conflicten op een unieke eigenwijze manier

Elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn. Leiderschap daarin individueel en collectief opnemen. Daardoor de geweldige kracht van verschillen te ont-dekken en benutten.

Dat doen wij door middel van mediation (onderdelen Bascule Mediation en Samen naar alleen), (conflict)coaching en –advies en door opleidingen (onderdeel Caleidoscoop Leertrajecten) op gebied van conflict en leiderschap, mediation en samenwerking.

Hoe is jullie organisatie ontstaan?

De organisatie is ontstaan als eenmanszaak in 1997. De oprichter, Bas Delleman, stond op een kruispunt in zijn loopbaan en ervaarde dat de professionele werkomgeving die hij zocht niet te vinden was. Een organisatie waar op basis van  bundeling van kennis en betrokkenheid een samenwerking ontstaat die inspirerend is voor medewerkers en klanten. Daarop besloot hij zijn eigen organisatie te bouwen aanvankelijk gericht op kennismanagement en servicemanagement. Bij de uitvoering van opdrachten in verschillende organisaties, onder meer binnen het Betaald Voetbal, overheidsorganisaties en bedrijven in de marktsector bleek steeds dat de kwaliteit van interactie en de ruimte die daarin voor verschillen wordt gemaakt een doorslaggevend aspect is bij samenwerking. Verschillen leiden dikwijls ongemerkt tot conflicten en die worden (te) vaak vermeden. Kennismaking met mediation en verschillende studies op gebied van conflictmanagement en leiderschap bevestigden dat er toenemende behoefte is aan een andere constructieve manier om met verschillen en conflicten om te gaan. Dat leidde tot de focus op conflict en leiderschap, waarin conflicten bovenal worden benaderd als sturingsvraagstuk voor individu en organisatie. De eenmanszaak is uitgegroeid tot een bedrijf met 4 medewerkers in vaste dienst en 15 freelancemedewerkers.

Wat maakt jullie organisatie uniek?

Onze eigenwijze visie op en benadering van conflicten is uniek. Anders dan andere disciplines vervreemden wij conflicten niet, maar begeleiden wij mensen en organisaties om daarin zelf verantwoordelijkheid op te nemen. Dat levert duurzame oplossingen, ontwikkeling van zelfsturing en een cultuur waarin mensen op een goede manier over de gewenste onderwerpen van mening verschillen. Dat leidt tot betere resultaten voor mens en organisatie. Vanuit die visie onderhouden wij ook de relatie met onze klanten, zowel particulieren als bedrijven.

Economische thema's in de regio Noordoost-Brabant zijn: food, health zorg & farma, innovatie, logistiek recreatie & toerisme en technology (machinebouw). Is jullie organisatie met één van deze thema's verbonden? En zo ja, op welke manier?

Wij zijn in feite met alle thema’s verbonden, maar in het bijzonder met innovatie. Dat zit in onze benadering van samenwerking en de rol die conflicten daarin speelt, namelijk als motor voor groei en ontwikkeling, dus erg belangrijk bij innovatie. Een gezonde werkomgeving wordt mede bepaald door de mate waarin mensen het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij aanspreekbaar zijn en aangesproken worden, met name waar het gaat om anders denken, voelen , willen en doen. Echte verandering ontstaat als mensen hun verschillen expliciet in kunnen zetten, dat kan niet zonder conflicten. Onze bijdrage is conflicten constructief maken en een constructieve conflictcultuur (mede) ontwikkelen.

Waar staat de organisatie over 5 jaar?

We behoren nu tot de top 6 van opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van mediation en zullen doorgroeien tot de top 3. De afgelopen jaren hebben we een groei doorgemaakt met inmiddels vestigingen in Assen en Etten-Leur. Samenwerking met een Jeugdhulporganisatie heeft geleid tot een innovatieve aanpak bij complexe echtscheidingssituaties met kinderen. Dit zal de komende jaren leiden tot een uitbreiding van het aantal mediators.

Daarnaast verwachten we dat de aandacht voor de vraagstukken waar wij ons op richten en onze unieke werkwijze door economische ontwikkelingen en met name ook op de arbeidsmarkt zal toenemen. Kortom over vijf jaar zullen ook wij ons verder hebben ontwikkeld tot een volwassen organisatie die landelijk tot de top behoort en waar klanten graag begeleiding vragen om op een andere manier met conflicten om te gaan om diversiteit tot kracht van hun functioneren te maken.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Een belangrijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de zogenoemde TOP aanpak bij problematische echtscheidingen. TOP staat voor Transformatief Ouderschapsplan. Echtscheidingen vormen in Nederland een toenemend probleem en dan met name die waarin kinderen betrokken zijn. In het afgelopen anderhalf jaar is met subsidie van de Provincie Noord Brabant deze aanpak ontwikkeld samen met Topaze, een jeugdhulpverleningsorganisatie. De voorbereiding ronden we binnenkort af en zullen naar verwachting eind dit jaar van start gaan. Een unieke vorm van samenwerking die gezinnen helpt juist bij complexe en problematische echtscheiding de regie weer zelf in handen te nemen bij de transformatie van gezamenlijk naar gescheiden ouderschap. We verwachten dat niet alleen de betrokken ouders en kinderen daar beter van worden, maar ook de samenleving omdat naar verwachting de betrokken gezinnen minder een beroep zullen hoeven doen op ondersteuning die de samenleving veel kost.
Daarnaast lanceren we dit najaar de website www.conflictprofessional.nl. Door samenbundeling van kennis en ervaring hebben we een uniek concept ontwikkelt dat mensen en organisaties faciliteert om inzicht te krijgen in de gewenste conflictcultuur en de ontwikkeling die het vraagt om die ook snel te realiseren. Dit concept omvat onder meer een assessment en opleidingsaanpak en daarnaast een praktische applicatie voor mobiele telefoon en tablet die mensen in concrete situaties hanvatten biedt voor analyse en aanpak van conflictsituaties.
 

Directeur aan het woord

Naam Bas Delleman
Werkt _ uur per week Gemiddeld 60 uur
Eerste baan Krantenbezorger  

Hoe zou u uzelf omschrijven?

Een optimistisch, positieve realist, strategisch, pragmatisch, open en betrokken bij mensen.

Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit?

Het kranten bezorgen deed ik naast mijn school. Na de middelbare school heb ik even gewerkt in een winkel en op kantoor, in de reisbranche. In 1975 ben ik opgeleid bij de militaire politie. Daarna heb ik 15 jaar politiewerk gedaan eerst bij de militaire – en later bij de civiele politie op verschillende plaatsen in Nederland. In die tijd heb ik een HBO opleiding bestuurskunde gedaan. Vervolgens heb ik enkele jaren als trainer en adviseur gewerkt bij een organisatie die management en medezeggenschap bij de politie ondersteunde. Aansluitend ben ik vijf jaar hoofd van de beleidsondersteuning van een van de politievakbonden geweest. In die tijd heb ik een universitaire opleiding Sociale wetenschappen gevolgd. Aan het einde van die periode heb ik de keuze gemaakt om mij als zelfstandig trainer en adviseur te vestigen en is Bascule, als voorloper van BasculeGroep ontstaan. Kort daarna volgde de opleiding tot en vestiging als mediator.

In welke leiderschapsstijl herkent u zichzelf het meest?

Een die zich richt kenmerkt door communicatieve zelfsturing. Deze term is ontleent aan de filosoof Arnold Cornelis en staat voor leren in relatie met je omgeving, met respect voor de zelfsturing van de ander en ruimte –in jezelf- om jouw beeld van de werkelijkheid bij te stellen. Deze stijl helpt problemen op te lossen, draagt bij aan kwaliteitsverbetering en kennis te ontwikkelen. Daarin staat de hele mens centraal met aandacht voor wat ons te doen staat.

Wat is uw lijfspreuk?

Ik ben niet zo van lijfspreuken, maar omdat u erom vraagt: ‘Er gaat niets boven een goed conflict, dat maakt verschillen werkzaam!’

Bent u actief binnen een zakelijk netwerk/vereniging, en zo ja welke?

Ik ben lid van de VMK en de businessclub van Blauw Geel. Daarnaast verbonden aan het Nederlands Mediation Instituut en de Nederlandse Mediatorsvereniging. Sinds dit najaar is er een vereniging van opleidingsinstituten voor mediation in oprichting, daar ben ik voorzitter van.

Welke ondernemer inspireert u?

Er is geen speciale ondernemer die mij inspireert. Ik krijg steeds weer inspiratie van mensen die hun passie tonen en volgen. Dat zijn lang niet altijd zelfstandige ondernemers. Ik ontmoet ook ondernemers binnen bedrijven, medewerkers die vol passie en drive hun werk op een unieke manier vormgeven. Die ontmoetingen geven energie en inspireren. Die vind ik overigens ook in mijn eigen organisatie en daar wordt ik blij van.

Welke boodschap wilt u uw collega ondernemer meegeven?

De geweldige kracht van verschillen biedt mogelijkheden die in mijn overtuiging nog te weinig worden benut in veel organisaties. Als dit verhaal herkenning oproept of vragen, bel me eens. Ik wil graag met je verkennen hoe dat in jouw organisatie werkt en wat daar voor winst te behalen valt.

Meer informatie over BASCULE GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!