Brabant Water: aan de bron van veilig voedsel

  • Agrofood & Biobased

De Nederlandse agrarische sector geldt als één van de meest innovatieve ter wereld. De voedselproductie staat op een hoog niveau en voldoet aan strikte eisen op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid. Juist daarom is het van belang dat ondernemers in de intensieve veehouderij kiezen voor hoogwaardig water bij diervoeding. Brabant Water heeft als dé waterleverancier bij uitstek het antwoord in handen, zegt accountmanager Jack Jacobs. “Wij bieden zekerheid van levering, zonder gezondheidsrisico's voor mens en dier.”

Brabant Water: aan de bron van veilig voedsel

Veel Brabantse veehouders beschikken over een eigen waterbron en pompen het benodigde water zelf op. “Het water is prima geschikt voor het schoonmaken van bijvoorbeeld stallen of de erfverharding en gebruik in de luchtwasser, maar als het gebruikt wordt als drinkwater is het een heel ander verhaal," zegt Jacobs. Als accountmanager van Brabant Water adviseert hij agrariërs over watervragen. Daarbij maakt hij onderscheid tussen laagwaardig en hoogwaardig watergebruik. Want als het om de gezondheid van mens en dier gaat, kan je als ondernemer geen enkel risico nemen - zo benadrukt Jacobs.

Kwaliteit van de bronnen

“De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over opkomende stoffen in oppervlaktewater. Dan gaat het niet alleen om mineralen die van nature en door jarenlang landbouwgebruik in de bodem zitten, maar bijvoorbeeld ook over medicijnresten. Of deze stoffen voorkomen in de bodem verschilt per locatie en diepte en is afhankelijk van regionale invloeden. De bronnen van Brabant Water maken gebruik van (dieper) grondwater. Hierin worden deze stoffen niet aangetroffen. En wat er niet in zit hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

Hoge waterkwaliteit uit diepere bodemlagen

Brabant Water levert drinkwater van een uiterst hoge kwaliteit, dat wordt opgepompt uit de diepere bodemlagen waar de vervuilende stoffen nog niet zijn doorgedrongen. “Dit is het zuiverste water dat we kunnen bieden. Het is op meer dan 65 parameters gecontroleerd en daarmee intensiever gecontroleerd dan het bronwater dat in de supermarkten wordt verkocht.” Het prijsverschil is echter aanzienlijk: een emmer leidingwater kost de verbruiker amper één cent terwijl een flesje van een halve liter in de winkel voor twee kwartjes of meer wordt verkocht.

Jack Jacobs (links)

Modernisering leidingnetwerk

Om de toenemende vraag vanuit de land- en tuinbouwsector aan te kunnen, werkt Brabant Water aan een modernisering van het waterleidingnetwerk in de buitengebieden. “Jaarlijks vervangen we zo'n 300 tot 400 kilometer aan buizen. We bieden niet alleen optimale kwaliteit maar ook maximale zekerheid dat er voldoende water uit de kraan komt, met een leveringszekerheid van 99,97 procent. Als waterleverancier ontzorgen we onze afnemers. Een eigen pomp lijkt goedkoop maar brengt ook kosten met zich mee voor de investering en het noodzakelijke onderhoud. Ook elke stekker aan de zuivering kost geld.”

Watermanagment en agrarisch ondernemerschap

Een flink aantal van de pompinstallaties die door ondernemers in de jaren '90 op eigen terrein zijn aangelegd, is inmiddels aan groot onderhoud of zelfs aan vernieuwing toe. “Dat is een goed moment om als duurzaam ondernemer na te denken over watermanagement.” Want verantwoord omgaan met water zal een even belangrijke opgave voor de agrariërs worden als bijvoorbeeld mineralenmanagement en gewasbeschermingsmiddelen-gebruik. “De afgelopen droge zomers hebben laten zien hoe belangrijk goed en vooral voldoende water is voor de landbouw. Het klimaat verandert, het ondernemerschap verandert. Brabant Water wil de ondernemers in de landbouwsector helpen om sámen de slag naar de toekomst te maken.”

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!