Brabant Water, meer dan drinkwater alleen

  • Industrie

De sector Zakelijke Markt van Brabant Water richt zich op grootzakelijke watergebruikers en draagt zorg voor een adequate waterlevering aan deze soms kwetsbare klanten. In een interview vertelt Eric van Griensven, hoofd Zakelijke Markt bij Brabant Water wat hem beweegt en inspireert.

Brabant Water, meer dan drinkwater alleen

De sector Zakelijke Markt richt zich op grootzakelijke watergebruikers en draagt zorg voor een adequate waterlevering aan deze soms kwetsbare klanten (bijvoorbeeld ziekenhuizen). Daarnaast houdt de sector zich bezig met het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten en diensten richting grootzakelijke klanten.

Hoe zou u uzelf omschrijven als ondernemer?

“Een creatieve verbinder en een maatschappelijk ondernemer.”

Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit?

“Ik  ben begonnen als specialist/projectleider Water bij Heidemij (Arcadis) in Den Bosch. Adviserend voor bedrijfsleven en overheid op gebied van water, zowel civiel als milieu als landschap. Wij waren vernieuwend in onze oplossingsgerichte aanpak en in het verbeteren van concepten. Ik gaf inhoudelijk hoogwaardig advies, afgestemd op de vraag van de klant.”

“Vervolgens heb ik gewerkt voor Provincie Noord-Brabant op het gebied van beleidsadvies Water. Hier veel geleerd over de Brabantse en landelijke politiek. En nu bij Brabant Water werkzaam als manager Zakelijke Markt. Hier leveren wij drinkwater aan de Brabantse industrie. Maar wij doen meer dan dat, wij ontwikkelen ook andere diensten en producten op gebied van water en energie. Ook in samenwerking met onze dochterbedrijven Hydreco, HydroBusiness en Hydroscope.”

Wat is uw grootste zakelijk succes tot op heden?

“De opbouw van een opdrachtportefeuille “grondwater” bij Heidema. Omzet van 0,5 tot > € 3,5 miljoen in advieswerk binnen 7 jaar tijd. Dezelfde kennis en het netwerk komen nu terug in ons product “Actief Grondwaterbeheer”. Hierin bieden wij ondersteuning aan overheden en bedrijven op het gebied van monitoring van grondwater, bescherming van waterwinningen en combineren van winning bodemenergie met saneren van bodemverontreiniging. Ook hier zit weer een behoorlijk stuk innovatie, zowel op gebied van  verbinden van mensen/organisaties als ook  technische innovatie.”

“Kortom, werving van projecten op gebied van energie en water.”

Welke ondernemer inspireert u? En waarom?

“Er zijn er velen. Ondernemen is meer dan zakelijk succes. De combinatie van zakelijk een bloeiende onderneming runnen en maatschappelijk een bijdrage leveren,  spreekt mij aan.

“Neem bijvoorbeeld Henri van Asten († 2014) – Vanuit een rustige gedrevenheid een topbedrijf opgebouwd in de varkenshouderij. Onderdeel van het familiebedrijf de van Gennip-groep. Uitgebouwd vanuit Helmond naar regio Zuid-Oost Brabant naar Oost-Duitsland. Ik bewonder zijn zakelijk heldere lijnen en zijn verbondenheid met mens en dier.”

“Daarnaast bewonder ik Bob Hutten van Hutten Catering -  De creatieve ondernemer die altijd op zoek is naar nieuwe vormen en toegevoegde waarde. Ik bewonder zijn creatieve energie en het vermogen om innovaties te koppelen aan nieuwe klanten.”

Hoe bent u terecht gekomen bij de organisatie?

“Water is mijn passie, van jongs af aan. Vandaar mijn opleiding Geohydrologie. Combineer dat met het adagium uit mijn opvoeding “jezelf nuttig maken” en de keuze voor een drinkwaterbedrijf is gauw gemaakt.“

“Dus toen ik zo’n 10 jaar geleden laat op de avond hoorde van een vacature bij Brabant Water, lag 1 uur later mijn sollicitatie in de mailbox.”

Wat maakt het leuk om voor dit bedrijf te werken?

“Hier combineer ik het werken aan een primaire levensbehoefte met technische en organisatorische uitdagingen, zoals het ondernemen vanuit een nutsbedrijf. Het geeft veel voldoening om onze specialistische waterkennis ook op andere vlakken dan onze drinkwaterbereiding in te zetten.”

Wat is uw betrokkenheid bij de regio?

“Ik ben een Brabander in hart en nieren. Ik houd van het Brabantse land en de Brabantse manier van ondernemen. Samenwerken en elkaar iets gunnen.  Ik ben dan ook trots op de slogan van ons bedrijf : “Brabant Water altijd, overal”. Voor mij betekent dat te allen tijde klaar staan voor onze Brabantse bedrijven om hun  topproducten op gebied van drinkwater, watergebruik en watergebonden energie te bieden.”

Wat wilt u graag nog bereiken in uw carrière?

“Ik zou graag op gebied van water een brug Eric van Griensvenslaan tussen technische en sociale innovaties. De winst ligt niet in ‘t rijker zijn, maar in ons rijker voelen. Meer mensen inzetbaar maken voor de lokale gemeenschap. Een mooi voorbeeld is het initiatief van “Sociaal Levende Wind”. Hierbij participeren bedrijven en bewoners in bijvoorbeeld een windmolen om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. Dit geeft verbinding met elkaar en de omgeving. Hoe dat op gebied van water nog meer kan... Dat is een uitdaging.”

Welke boodschap wilt u uw collega ondernemer meegeven?

“Pak de ruimte die er ligt! Verlies niet te veel energie met het klagen over belemmeringen, regels en concurrentie op de markt. Focus op de kansen en versterk die binnen je mogelijkheden tot een succesvol product of dienst. En zoek je meer mogelijkheden … werk dan samen!”

Over Brabant Water

Wat is de core business van jullie organisatie?

“Onze core business is de levering van drinkwater. Daarnaast leveren wij watergerelateerde diensten en producten aan het bedrijfsleven. Brabant Water heeft drie dochterondernemingen (zie organogram links) die specialistische producten en diensten op maat leveren voor zakelijke klanten."

Hydroscope ontwerpt, installeert en beheert veilige installaties voor drinkwater, bluswater en proceswater. Helpt bedrijven en instellingen met legionellapreventie.

Hydreco is specialist in de toepassing van bodemenergie. Ontwerpt, ontwikkelt en exploiteert Koude- en WarmteOpslagsystemen (KWO) voor de klimaatbeheersing in gebouwen en aardwarmteprojecten voor het verwarmen van kassen, industrie en gebouwen.

HydroBusiness levert op maat gezuiverd industriewater en zuivert afvalwater. Hiervoor ontwerpt, bouwt, exploiteert en financiert zij zuiveringsinstallaties die ook het terugwinnen van warmte en waardevolle grondstoffen uit het afvalwater mogelijk maken. Dit bespaart opdrachtgevers in de chemische-, voedingsmiddelen- en verwerkende industrie energie, water en geld.

Hebben jullie samenwerkingen met vaste partners en zoja op welk gebied ?

“Ja, wij werken zowel op gebied van aanleg, onderhoud en beheer met een aantal vaste partners. Van lokale tot landelijk opererende aannemers en adviseurs. Wij stimuleren ook onderlinge samenwerking tussen onze klanten. Zo zijn wij mede initiatiefnemer van een gezamenlijk grondwatermeetnet voor vijf gemeenten in Zuid-Oost Brabant.”

Wat zijn jullie hoogtepunten sinds het bestaan van de organisatie?

  • Ons 10-jarig bestaan (2013) als Brabant Water.
  • Onze industriële klanten waarderen ons met een 7,8!
  • Onze betrouwbare prestaties op leveringszekerheid en waterkwaliteit.
  • Wij hebben de laagste drinkwaterprijs van Nederland
  • De oprichting van onze 3 dochterbedrijven Hydropscope, Hydreco en HydroBusiness. Hydroscope is inmiddels meer dan 10 jaar actief en landelijk toonaangevend adviseur op gebied van legionellabeheer en beheer binneninstallaties. En ook Hydreco en HydroBusiness groeien gestaag. Hydreco heeft meer dan 25 KWO-installaties en HydroBusiness heeft industrie- en afvalwaterinstallaties. HydroBusiness heeft afgelopen jaar een installatie bij Sensus in Roosendaal in gebruik genomen en bouwt momenteel bij Vion in Boxtel een afvalwaterzuivering. Een deel van het gezuiverde water wordt straks hergebruikt en de vergistingsinstallatie levert groen gas aan Vion terug.

Economische thema's in de regio Noordoost-Brabant zijn: food, health zorg & farma, innovatie, logistiek recreatie & toerisme en technology (machinebouw). Is jullie organisatie met één van deze thema's verbonden? En zo ja, op welke manier?

“Jazeker, ons drinkwater speelt een belangrijke rol op gebied van food, health en farma. Wij zijn verbonden met het initiatief van de vijf-sterren regio (tegenwoordig AgriFood Capital) en ontwikkelen samen met anderen innovatieve concepten op gebied van water en energie. Zo hebben wij samen met een klantengroep bij Diepenvoorde-Waalre het EUS ontwikkeld. EUS staat voor Energie-UitwisselStation. In dit station wordt thermische energie onttrokken aan opgepompt ruwwater voor de drinkwaterwinning. Hiermee is de levering duurzame én comfortabele energie voor de kantoren van Diepenvoorde een feit.

En in Den Bosch verkennen wij nu met HAS, Avans en gemeente Den Bosch de mogelijkheden om koude-warmtelevering te combineren met een bodemsanering. Samen met Bioclear ontwikkelen wij een innovatieve biologische techniek hiervoor.”

Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie?

“Een aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge ondernemende medewerkers die willen excelleren op gebied van waterkennis en innovatie.”

Waar staat de organisatie over 5 jaar?

“Over 5 jaar staat ons drinkwater nog steeds aan de top. Wij zijn nog klantgerichter en onze andere producten op gebied van water worden herkend en erkend als product van de Brabant Water Groep. Betrouwbaar, van hoge kwaliteit en tegen lage kosten.”

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

“Wij verkennen verdere mogelijkheden van waterbesparing, waterhergebruik en combinaties van duurzame energie en water. En daarnaast kijken wij naar hergebruik van onze oude leidingen.”

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!