BrabantAdvies adviseert provincie: ‘Zet in op initiatiefrijke leefomgeving met vier bouwstenen’

  • Regionale ontwikkeling

Provincie Noord-Brabant is volop bezig met het samenstellen van de Omgevingsvisie. In deze visie gaat het over de toekomstige inrichting van Brabant: de plek waar we wonen, werken en recreëren. De provincie wil van BrabantAdvies weten hoe zij tegen dit onderwerp aankijkt en wat zij zou willen aankaarten.

BrabantAdvies adviseert provincie: ‘Zet in op initiatiefrijke leefomgeving met vier bouwstenen’

Foto: Adviseur namens BrabantAdvies Sjors Willems

In de Omgevingsvisie wordt gekeken naar wat zich binnen de fysieke omgeving van Brabant afspeelt en hoe dat het leven van mensen beïnvloedt, zowel in de stad als op het platteland. Het doel: een visie voor langere tijd die een praktisch handvat biedt en laat zien welke kant de provincie op wil.

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Onderdeel daarvan is een Omgevingsvisie die elke bestuurslaag - gemeente, provincie en rijk - moet opstellen. Provincie Noord-Brabant wil eind 2018 de Omgevingsvisie vaststellen. 

Eerste ontwerp van de Omgevingsvisie

BrabantAdvies werkte vier thema’s uit die laten zien hoe de provincie met de inrichting van Brabant van knelpunten kansen kan maken. Adviseur Sjors Willems: “In ons advies voorzien we Gedeputeerde en Provinciale Staten van vier belangrijke bouwstenen.” Het resultaat hiervan reikt BrabantAdvies op 16 november uit. De timing is gunstig: “Eind november stelt Gedeputeerde Staten haar eerste ontwerp van de Omgevingsvisie voor.”

Input van de adviesraden

BrabantAdvies maakte in de totstandkoming van haar advies gebruik van de deskundigheid in haar netwerk van adviesraden, dat bestaat uit de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. Dit netwerk kent vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de publieke sector, maatschappelijke instellingen en kennisinstituten.

Expertmeetings

Dit keer schakelde BrabantAdvies tevens de expertise in van specifieke deskundigen die samenkwamen tijdens expertmeetings. Willems: “Die deskundigen waren bijvoorbeeld actief in de agrofoodsector, bij een woningbouwcorporatie, een gemeente of in de gezondheidszorg.”

Vier bouwstenen

BrabantAdvies heeft vier thema’s voor de Omgevingsvisie uitgediept. Het zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven in Brabant. Het gaat om:

  • klimaat en bodem;
  • gezondheid;
  • krimp en groei;
  • kwaliteit van samenleven.

Bodem en klimaat

Niet iedereen weet dat klimaatverandering en bodemgebruik met elkaar te maken hebben. Op dit moment gaat de bodemkwaliteit ook in onze provincie achteruit, weet Willems. “Er is sprake van intensief gebruik, waardoor de bodem niet meer zijn belangrijke functies voor klimaat en voedselproductie kan vervullen. Het is eigenlijk noodzakelijk hierop meer onderhoud te plegen. Wanneer de kwaliteit van de bodem in orde is, kan deze namelijk water beter vasthouden, wat gunstig is bij extreem nat en droog weer; gevolgen van klimaatverandering. ” Goed bodembeheer is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer een agrariër vruchtwisseling toepast; ieder jaar op hetzelfde perceel een ander gewas telen. Dan put je de bodem minder snel uit, komt deze meer tot rust en dat is positief voor de bodemkwaliteit. En dan hoef je bij de productie van voedselminder bij te sturen met gewasbestrijdingsmiddelen. Tot nu toe echter krijgen boeren onvoldoende (financiële) prikkels voor dit duurzame bodembeheer. Dus hier is nog werk aan de winkel!

Gezondheid

Gezonde Brabanders zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van Brabant als Europese topregio. “Je wilt dat mensen in hun eigen leefomgeving zo min mogelijk risico’s lopen, bijvoorbeeld dat de lucht schoon is”, zegt Willems. “Goed in je vel zitten is belangrijk. Daar helpt ook een groene leefomgeving bij. Wat je wilt, is in ieder geval de juiste voorwaarden scheppen. Denk ook aan het toegankelijk maken van veilige fietspaden; goed voor de beweging van mensen.” Dit thema resulteerde in de bouwsteen ‘gezondheid’. Als het aan BrabantAdvies ligt, dan zou het bevorderen en versterken van de gezondheid een belangrijk uitgangspunt voor de Omgevingsvisie moeten zijn.

Lerende omgeving

Belangrijk advies aan de provincie is om mensen meer ruimte te geven voor eigen initiatief en aan de slag te gaan met hun eigen leefomgeving. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van een lerende omgeving via proeftuinen en living labs.

Flexibiliteit

In ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld, werd onlangs een stuk grond vrijgesteld als testgebied voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Willems: “Omwonenden gaan hiermee met architecten en bouwondernemers aan de slag. Gedachte achter het project is om in te spelen op de (toekomstige) behoeften van mensen om bijvoorbeeld flexibel en goedkoper te bouwen.

BrabantAdvies is het belangrijkste adviesorgaan in de provincie Noord-Brabant en herbergt vier onafhankelijke adviesraden: Provinciale Raad Gezondheid, Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant, Provinciale Raad voor de Leefomgeving en Young Professionals Brabant. BrabantAdvies adviseert over de belangrijke thema’s die in Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot arbeidsmarkt. Onze adviezen helpen de politiek en het bestuur keuzes te maken. Daarmee stimuleert BrabantAdvies de vooruitgang van Brabant.
Meer informatie: www.brabantadvies.com

Auteur: Carline Klijn-van Best

Meer informatie over BrabantAdvies:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!