‘De vraag van de werkgever is veel meer centraal komen te staan’

  • Arbeidsmarkt

‘Kom met één gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers in hun zoektocht naar personeel.’ Het klonk als een concrete oproep van werkgevers en dat was het ook. Met het bundelen van krachten in het WerkgeversServicepunt West-Brabant is de vraag van de werkgever veel meer centraal komen te staan.

‘De vraag van de werkgever is veel meer centraal komen te staan’

Foto: Wim Erkelens, Manager Werkgeversdiensten

In het WerkgeversServicepunt zijn achttien gemeenten uit West-Brabant, drie sociale werkbedrijven en het UWV verenigd. Voorheen spraken werkgevers afwisselend met één van deze partijen. Nu wenden ze zich direct tot één contactpersoon. “Deze manier van werken is een stuk minder intensief voor de werkgever”, weet Wim Erkelens, Manager Werkgeversdiensten. “We vertegenwoordigen elkaar.”

Een goede kracht vinden

Door met elkaar de verbinding te maken, wordt de kans op een match tussen werkgever en werknemer een stuk groter. “De uitkeringsachtergrond van een werkzoekende is voor ons niet zozeer belangrijk, werkgevers zijn simpelweg op zoek naar een goede kracht. Wij bieden hen het grootste werkzoekendenbestand.''

Regionaal niveau

Erkelens: “In tegenstelling tot voorheen, werken we nu meer regionaal. Een gemeente is juist op lokaal niveau actief, waardoor je over een kleiner aanbod van werkzoekenden beschikt. Dat maakte de kans op een match minder groot.”

Eén toegangspoort

De Participatiewet, die als doel heeft om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen in één regeling, richt zich op mensen vanuit de Wet werk en bijstand, mensen vanuit de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening. De Participatiewet werd in 2015 van kracht en hierop introduceerde het WerkgeversServicepunt één digitale toegangspoort voor de werkgever.

Breder adviseren

Die had behoefte aan één centraal aanspreekpunt in de zoektocht naar personeel. En dat niet alleen, er was tevens vraag naar ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en bij het vinden van antwoorden op vragen over de arbeidsmarkt. “We matchen werkzoekenden en werkgevers met elkaar, maar we proberen ook breder te adviseren over bijvoorbeeld het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Is het noodzakelijk dat de werkgever aanpassingen doet in zijn bedrijf? Daarvoor voeren we een bedrijfsanalyse uit. Een kosteloze analyse die de werkgever helpt met sociaal ondernemen.”

Website

Veel werkgevers zijn benieuwd op wat voor subsidies ze aanspraak maken. Erkelens legt uit dat zij gebruik kunnen maken van de online subsidiecalculator, waarmee financiële voordelen inzichtelijk worden. “En op het Kennisplein komen alle antwoorden op arbeidsmarkt gerelateerde vragen samen.”

Sectoraal

Het maken van een omslag kost tijd, de aanpak van het WerkgeversServicepunt is zoveel mogelijk sectoraal. “Onze mensen weten precies waar een werkgever in zijn sector mee te maken kan krijgen en wat zich afspeelt in die sector. Een werkgever verkrijgt daarmee een goede gesprekspartner. Dat werkt prettig, zeker gezien de schaarste op de arbeidsmarkt waar op dit moment sprake van is.”

Regioadviseurs

Vanuit haar netwerk werkt het WerkgeversServicepunt samen met het onderwijs en kenniscentra, gericht op het oplossen van zoveel mogelijk vraagstukken van de werkgever. “Dit netwerk zetten we in om samen naar oplossingen te zoeken.” Er zijn nauwe contacten met het ROC en samenwerkingsverbanden met uitzendbureaus. Zestig tot tachtig regioadviseurs werken vanuit vier sub regio’s, waarmee de hele regio West-Brabant wordt bestreken. 

Kwaliteiten benadrukken

Het aanspreekpunt voor personeelsvragen laat werkgevers en werknemers zoveel mogelijk met elkaar kennis maken. “Op die manier krijgt de werkgever een beeld van wat een Wajongere voor hem kan betekenen. Het zijn de kwaliteiten die we benadrukken.”

‘Prettig gesprek’

Die kennismaking ontstaat ook tijdens het plaatsvinden van ‘Prettig gesprek’, een tafelgesprek waarbij meerdere werkzoekenden en een aantal werkgevers elkaar ontmoeten. “Hier heerst een heel ontspannen sfeer. Een goed moment voor een werkzoekende om zichzelf te pitchen.”

Het tafelgesprek vindt regelmatig in de regio plaats, Erkelens ziet dat op die momenten enthousiasme ontstaat bij de betrokkenen. Ze kijken heel concreet naar wat ze voor elkaar kunnen betekenen: “Tijdens het creëren van deze ontmoetingen worden vooroordelen vanzelf weggenomen.”

Workshops

Zichtbaar zijn in de regio is belangrijk voor het WerkgeversServicepunt. Daarom organiseert ze ook workshops voor werkgevers. Onlangs werd in de Pathé Bioscoop in Breda de workshop ‘Hoe behoud ik mijn personeel?’ aangeboden, ook een belangrijk vraagstuk voor ondernemers. “Werkgevers krijgen een hoop uitnodigingen voor veel evenementen, daarom was het mooi om te zien dat hier maar liefst 125 werkgevers bij aansloten”, besluit Erkelens.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met WerkgeversServicepunt via 0800-0616.

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over WerkgeversServicepunt West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!