“Duurzaam is alleen duurzaam als het ook winstgevend is”

  • Regionale ontwikkeling

Begin juni voltrok zich een volgende mijlpaal in de gebiedsontwikkeling rondom de Suiker Unie in Dinteloord. Het bedrijf Nova Lignum vestigde zich als eerste op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland.

“Duurzaam is alleen duurzaam als het ook winstgevend is”

Paul Hagens, vanuit de Suiker Unie manager terrein ontwikkeling Nieuw Prinsenland, vindt de komst van Nova Lignum een prachtig voorbeeld van de winstgevende symbiose die ontstaat als bedrijven uit het Agro & Food Cluster gaan samenwerken om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. “Duurzaam is alleen duurzaam als het ook winstgevend is” is zijn stelling.

Samenwerking rondom Suikerunie

Hagens is vanaf 1999 betrokken bij de ontwikkeling van het terrein rondom de suikerfabriek. “Het doel van de Suiker Unie is altijd geweest om duurzame ontwikkelingsruimte in de Agro & Foodsector te creëren, waar bedrijven uit hetzelfde cluster kunnen samenwerken. Waar ik trots op ben, is dat de ideeën uit de begintijd in de goede richting op zijn geëvolueerd. Samenwerking wordt natuurlijk pas interessant als je het doet, omdat het werkelijk wat oplevert. Suiker Unie verwacht door haar eigen proces en productontwikkelingen steeds meer voor andere sectoren te kunnen betekenen, zelfs voor de chemische sector. Onze suiker en andere bijproducten blijken bijvoorbeeld ook geschikt voor het maken van bioplastics en andere materialen. Zo creëren we op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland de voorwaarden voor innovatie in de biobased economy.”

Knooppunt biobased economy

Naast het bedrijventerrein en de suikerfabriek van Suiker Unie ligt een glastuinbouwgebied van bruto 270 ha dat door de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) wordt ontwikkeld. Suiker Unie heeft het initiatief genomen om de bruto 70 hectare verder als bedrijventerrein te ontwikkelen voor de Agro & Foodsector en de biobased economy, onder het motto ‘new space, new opportunities’. Als bedrijven namelijk elkaars reststromen nuttig kunnen gebruiken, kan de winstgevende symbiose & samenwerking ontstaan waar Paul Hagens op doelt. Zo gaat Nova Lignum de biomassavezels benutten, een bijproduct van de aanwezige glastuinbouwbedrijven op Nieuw Prinsenland, voor de productie van gevelbekleding (Ceranex).

Benutten van reststromen

De afgelopen jaren heeft de Suiker Unie zelf flink wat meters gemaakt als het gaat om duurzame samenwerking. Paul Hagens: “Een deel van ons gezuiverde proceswater wordt inmiddels volledig hergebruikt door de glastuinbouwers. Voorheen moesten zij voor de beregening van hun gewassen, grondwater oppompen, met alle gevolgen van dien. Door de combinatie van de opvang van regenwater en de inzet van ons water hebben ze voldoende water voor hun productieproces.

Aan de glastuinders gaan we ook CO2leveren, zodra zij zich aansluiten op onze biomassavergister. Met deze biomassavergister leveren we groen gas aan het regionale energienetwerk. We kunnen dus al verschillende mijlpalen markeren in deze langdurige gebiedsontwikkeling rondom onze productielocatie.

De verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Prinsenland met nieuwe vestigers is een volgend markeerpunt; het begin van iets moois als het gaat om de biobased economy.

Logistieke toplocatie

Nieuw Prinsenland ligt centraal tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. De gunstige ligging aan zowel weg (nieuwe A4) als water (Rijn-Scheldekanaal), maakt het volgens Rewin, die de acquisitie voor het terrein verzorgt, logistiek gezien tot een toplocatie en een knooppunt voor de biobased economy. Als manager terrein ontwikkeling attendeert Paul Hagens potentiele vestigers op de flexibele kavels en bouwmogelijkheden; kavels van 0,5 tot > 10 ha en een bouwhoogte van 40 meter.

Duurzaam winstgevend

“We zijn met enkele andere partijen in gesprek die zich op Nieuw Prinsenland willen gaan vestigen. Voor het einde van 2014 hopen we hen te hebben overtuigd van het feit dat Nieuw Prinsenland een prachtige plek is voor innovatieve bedrijven binnen de agro- en foodcluster. We doen er alles aanom het voor bedrijven mogelijk en interessant te maken om duurzaam én winstgevend samen te werken. Want nogmaals, duurzaamheid is pas blijvend interessant als het winstgevend is. Daarvan ben ik overtuigd.”

Informatie over vestiging

Interesse in de vestigingsmogelijkheden op Nieuw Prinsenland? Neem contact op met Rewin of Paul Hagens, manager terreinontwikkeling Nieuw Prinsenland: 0165 – 52 50 78.

Auteur Hennie van de Kar – Vervooren (1970) is tekstschrijver in Breda. Zij schrijft sinds 2001 teksten in opdracht, onder andere voor Regio in Bedrijf.

Meer informatie over NIEUW PRINSENLAND, BEDRIJVENTERREIN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!