home » interviews » Bouw »

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Poppe Installatietechniek

  • Bouw

Met de oprichting van Poppe Installatietechniek in 1994, maakte de familie Poppe een start met het ondernemerschap. Al snel zagen ze het bieden van een fijn werkklimaat als één van de grootste sociale verantwoordelijkheden. Ilze Poppe-Valke, Directeur Financiën & Commercie, geeft haar visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzaam ondernemen staat centraal bij Poppe Installatietechniek

Intern zoeken naar verbeteringen

Allereerst binnen ons eigen vakgebied, op het gebied van de klimaatbeheersing en de energiehuishouding. Maar zo ook binnen het inkoopbeleid, het scheiden van de afvalstromen en de digitale snelweg die we bij voorkeur inzetten om te communiceren; zoals email, de website en de sociale kanalen als Facebook, Twitter en Linked-in.

Trots op medewerkers

We zijn trots op ons werk én trots op onze medewerkers. En zo zien we dat ook graag andersom. Wederzijdse betrokkenheid vinden we belangrijk en dat geeft een band. We werken inmiddels met een team van 30 medewerkers en vinden het behoud van de onderlinge korte lijnen van groot belang. Werkplezier is een must om optimaal te kunnen presteren. Het naar huis gaan met een voldaan gevoel omtrent de werkzaamheden draagt bij aan het welzijn van een ieder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. De technische ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel en om de duurzame inzetbaarheid van onze mensen te kunnen garanderen kan gedegen voorlichting en opleiding niet ontbreken.

Eigen energiebehoefte

Met de PV installatie welke in 2013 werd aangelegd zorgen we ervoor dat we kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. De installatie bestaat uit 67 zonnepanelen welke jaarlijks zorgen voor de omzetting van zonlicht naar elektrisch energie tot een capaciteit van ruim 16000 kW.

Duurzaam in advies

Poppe Installatietechniek promoot actief het gebruik van energiezuinige mogelijkheden. Hierbij kiezen we voor voorlichten op een laagdrempelige manier. Dit onder andere door middel van onze infodagen, waarbij we aandacht besteden aan de legio mogelijkheden van tegenwoordig. We geven advies in de mogelijkheden tot verbetering en modernisering van de energiehuishouding en tonen hiervan de haalbaarheid aan met behulp van realistische terugverdientijden. We vinden het fijn een stuk bij te dragen aan het vergroten van het energiebewustzijn bij klanten en eindgebruikers.

Betrokkenheid bij de omgeving

Verantwoord ondernemen zit ook in de betrokkenheid met de omgeving. We vinden het belangrijk op verschillende vlakken een steentje bij te dragen. We tonen onze betrokkenheid bij lokale evenementen zoals bij Vestrock, een boutique festival dat sinds 2010 jaarlijks verrijst aan de prachtige buitenvest van Hulst. Een evenement waar we als Zeeuws-Vlamingen trots op mogen zijn. Ook initiatieven als De Wielerronde van Kloosterzande welke na tientallen jaren van afwezigheid weer nieuw leven in is geblazen door een aantal fanatieke fietsliefhebbers. Maar daarnaast ook vele  sportverenigingen en andere maatschappelijke evenementen zoals het carnaval dat in regio Oost Zeeuws-Vlaanderen goed gevierd wordt.

De jeugd én techniek

We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de interesse bij jongeren voor techniek. Het installatievak is een prachtig vak, maar staat ook in regio Zeeland onder druk. Waar de jeugd vroeger terecht kon in Terneuzen voor het volgen van een opleiding tot installatiemonteur, moet men tegenwoordig naar Goes. En ook hier zien ze het aantal leerlingen kleiner worden wat ook daar weer druk zet op het in stand houden van het schoolaanbod qua installatiewerk. De drempels voor de leerlingen worden hiermee groter en mede daarmee is op termijn een tekort aan installatiemensen te verwachten. Techniek is een mooi vak én biedt volop kansen voor nu en in de toekomst. We hebben er een goed gevoel bij hierin een stuk verantwoordelijkheid te nemen.

Door bijvoorbeeld het geven van voorlichting. We doen dit middels doe-dagen en bedrijfsbezoeken die we organiseren voor basisschoolleerlingen, waarbij ze kunnen ‘proeven’ aan techniek. Maar ook jaarlijks hebben we verschillende stagiaires (VMBO, MBO, HBO) die op verschillende manieren kunnen meedraaien in ‘het echte bedrijf’. Immers de jeugd heeft de toekomst!

Duurzaam in relaties

We hechten aan duurzame relaties; met klanten, medewerkers, leveranciers én ketenpartners. We geloven in de kracht van Samen. Samen kom je verder! Een voorbeeld hiervan is Dethon, de sociale werkvoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. Een prachtige organisatie waarvoor Poppe Installatietechniek de technische installaties onderhoudt en anderzijds zet Poppe Installatietechniek, Dethon in voor het onderhoud van onze parkeer- en groenvoorziening.

Ons hecht team is daar ook een voorbeeld van. We hebben een fijn collegiale sfeer. Er zijn monteurs die al vanaf het begin werkzaam zijn bij ‘Poppe’. Jongens die als knulletje van 16 met hun vader kwamen solliciteren en die nu als volwaardig vakman nog steeds bij ons werkzaam zijn. ‘Een ander behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden’ Dat vinden we belangrijk. De tijd gaat snel… Laten we er in deze korte tijd met z’n allen iets moois van maken!

Meer informatie over POPPE INSTALLATIETECHNIEK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!