Economic Board Zeeland: Samen Zeeland in stroomversnelling houden

  • Regionale ontwikkeling

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden (gemeenten, Provincie en Rijk) samen rond de tafel. Zo bundelen we kennis, verbinden we netwerken en versterken we bestuurskracht.

Economic Board Zeeland: Samen Zeeland in stroomversnelling houden

Foto: Eric de Ruijsscher, voorzitter Economic Board Zeeland

Het doel van de Board is economische groei, door innovatie en samenwerking aan te jagen. De Board gaat daarbij vooral over strategische en langere termijn ontwikkelingen. Voorzitter van de Economic Board Eric de Ruijsscher: “In de Economic Board zijn onze krachten verenigd. Zeeland is een overzichtelijke regio dus we wisten elkaar al makkelijk te vinden. Maar nu we zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven aan tafel hebben weten we nog beter waar Zeeland behoefte aan heeft en waar we dus op in moeten spelen.”

Daarom heeft de Board ook invloed op uit te zetten ‘tenders’ voor de subsidie -de zogeheten aanjaaggelden- Zeeland in Stroomversnelling. Het gezamenlijke doel van regio én het Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. De Economic Board volgt actief de voortgang van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de eerder afgesloten Regio Deal met het Rijk.

De Ruijsscher: “Voorheen gingen Zeeuwse partijen nog wel eens met een eigen boodschap naar Den Haag. Maar met het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal hebben we in Zeeland nu één gezamenlijke agenda. Zo kunnen we ook makkelijker naar Den Haag of Brussel stappen.”

Economic Board Zeeland

Presentatie Regio Deal Zeeuwen Zelf aan Zet op basisschool De Statie in Sas van Gent door de Economic Board en de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters, 2 december 2019.

Zeeuws-Vlaanderen

Met het programma Zeeland in Stroomversnelling en de eerdere Regio Deal is ingezet op het versterken van de Zeeuwse economie en het vestigingsklimaat. Die investeringen hebben al een positief effect. Tegelijkertijd is de sociale structuur nog kwetsbaar. Dat geldt in het bijzonder voor Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland heeft daarom nu een tweede aanvraag ingediend voor de Regio Deal gelden van het Rijk. Inmiddels is duidelijk dat Zeeland hiervoor 7,5 miljoen euro heeft ontvangen van het Rijk. 

Zeeuwen zelf aan zet

“Een Zeeuws-Vlaanderen waar de inwoners trots op zijn. De brede welvaart - het welbevinden - is toegenomen en inwoners worden én voelen zich actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio en zijn in staat uitdagingen op te pakken.” Dat is het doel van de projecten uit de Regio Deal Zeeuwen zelf aan zet, die tot stand zijn gekomen én uitgevoerd gaan worden door bedrijven en organisaties, maar ook met inwoners. En dat is bijzonder. De Ruijsscher: “Zo zetten we niet alleen op bestuurlijk niveau de grote lijnen uit, maar wordt ook meteen de vertaalslag gemaakt naar lokaal niveau. Inwoners van dorpen en steden krijgen daarmee indirect ook een plekje aan tafel bij de Economic Board.”

Lees meer over Zeeland in Stroomversnelling, de Regio Deals en de Economic Board Zeeland op www.economicboardzeeland.nl

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!