EcoService Europe, een uitgebreid aanbod aan agri-producten

  • Agrofood & Biobased

EcoService Europe B.V. houdt zich bezig met het verhandelen van kunstmeststoffen, organische meststoffen, zoals compost en diverse kalkproducten, alternatieve meststoffen en zaaizaden.

EcoService Europe, een uitgebreid aanbod aan agri-producten

EcoService Europe B.V. bewijst zich wereldwijd door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Juist in de agri-sector is het belangrijk om maatschappelijk verantwoord en grensverleggend te ondernemen. En, waar het tenslotte om draait, flexibel en betrouwbaar voor de klant.

Van mest en biomassa tot groene energie

EcoService Europe B.V. biedt een veel breder assortiment van producten en diensten dan je in eerste instantie vermoedt. Naast het transport van en de handel in vaste en vloeibare meststoffen, is het bedrijf actief in biomassa, bio-energie, agrarisch loonwerk, wegrenovatie, drainage en precisiebemesting, onderzoek en uitvoering. De onderneming houdt zich bezig met het verhandelen van kunstmeststoffen, organische meststoffen, zoals compost en diverse kalkproducten, alternatieve meststoffen en zaaizaden. De transportdienst vervoert meststoffen, biomassa en slib naar silo-opslag door geheel Nederland, direct naar de klant voor gebruik of naar verdere eindverwerking.

Voor deze transporten beschikt EcoService Europe B.V. over een zeer gevarieerd, modern en technisch hoogwaardig wagenpark. Binnen Europa gaat alles over de weg, daarbuiten wordt het anaerobe slib (biomassa) in containers over zee vervoerd.

Het agrarisch loonwerk is logischerwijs voortgekomen uit de handel in vloeibare en vaste meststoffen. Naast het verwerken van deze stoffen wordt met zeer geavanceerde machines gewerkt aan grondverzet, spitten en zaaien, stikstof- en groenbemesting.
Klanten streven naar een optimale bedrijfsvoering.

Voortdurend innoveren

EcoService Europe B.V. werkt daarom samen met bedrijven, die specialist zijn binnen hun eigen vakgebied. Door die samenwerking kan de klant hoge kwaliteit worden geboden.

In onze snel veranderende wereld is voortdurend innoveren een noodzaak. Vanuit deze gedachte ontwikkelt EcoService Europe BV voortdurend nieuwe oplossingen voor de mestproblematiek echter ook voor rest- en afvalstromen vanuit diverse marktsectoren. Dit met het motto: het hergebruiken van deze reststromen en verwaarden tot duurzame producten zoals groene energie, biobrandstoffen, kunstmest en schoon herbruikbaar water. Over maatschappelijk verantwoord en grensverleggend ondernemen gesproken.

Nieuwe Website

Sinds het begin van deze maand heeft EcoService een nieuwe website. Op deze vernieuwde site kunt u direct alle informatie over het uitgebreide aanbod van producten en diensten van EcoService vinden.

Meer informatie over ECOSERVICE EUROPE B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!