Een nieuw jaar, nieuwe subsidiekansen

  • Zakelijke dienstverlening

Het begin van het jaar is het moment om over subsidies na te denken. In 2017 zijn er veel kansen voor ondernemers. Bernie Kruisbergen van Boonstoppel Subsidie Advies vertelt.

Een nieuw jaar, nieuwe subsidiekansen

Foto: Bernie Kruisbergen

“Er liggen dit jaar weer volop concrete subsidiekansen voor ondernemers”, stelt Bernie Kruisbergen, Manager bij Boonstoppel Subsidie Advies. Vooral op het gebied van innovatief ondernemen, duurzaam investeren en internationaal ondernemen bestaan interessante subsidies en fiscale regelingen.

Snel in actie komen

Kruisbergen raadt ondernemers aan daarvoor snel in actie te komen. Sommige regelingen openen in het voorjaar: het is van belang om dan al een concreet en goed onderbouwd plan te kunnen indienen. Maar ook bij andere subsidies geldt een doorlooptijd van enkele maanden. Wil een bedrijf nog dit jaar met subsidie aan de slag kunnen, dan zijn de laatste wintermaanden cruciaal om de mogelijkheden te onderzoeken en een plan te maken.

Innovatie: de WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) is een regeling waar innovatieve ondernemers al snel voor in aanmerking komen. Zij kunnen dan een aanzienlijk gedeelte van de ontwikkelkosten van een innovatief product netto aftrekken van de loonbelasting.

“Stel: een bedrijf maakt straal- en freesmachines, maar ontwikkelt een machine die dat allebei kan, maar dan ook nog sneller en efficiënter dan conventionele machines. De loonkosten van het eigen R&D-personeel en de kosten voor het ontwikkelen van een prototype zijn dan gedeeltelijk aftrekbaar op de loonbelasting”, vertelt Kruisbergen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van verschillende factoren zoals de daadwerkelijke loonkosten en de kostensoorten. Voor startende ondernemers zijn er extra voordelen te behalen.

Subsidies voor topsectoren

Interessant is ook dit jaar de MIT: de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Voor ondernemers die zich richten op door de overheid bepaalde prioriteiten binnen de negen Nederlandse ‘topsectoren’ is per aanvraag tot 50.000 euro subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en afhankelijk van de regio tot 350.000 euro voor samenwerkingstrajecten.

Vooral bij het haalbaarheidsonderzoek is snel indienen belangrijk: daar geldt het principe ‘first come, first served’: wie voldoet aan de voorwaarden, krijgt op volgorde van ontvangst subsidiegeld toegekend. Subsidies voor innovatieve samenwerking worden volgens het tender-principe toegekend: alleen de beste aanvragen ontvangen subsidie.

“Een kwalitatief hoogwaardige aanvraag is heel belangrijk”, zegt Kruisbergen. Boonstoppel Subsidie Advies kan ondernemers daarin bijstaan. “Wij weten precies wat de aandachtspunten zijn bij de subsidieverstrekkers en hebben veel ervaring met het indienen van aanvragen. Een volledig projectplan met een duidelijk uitgewerkte en toegelichte business case, een concrete beschrijving van de projectactiviteiten en een heldere projectbegroting zijn hierin van essentieel belang.

EFRO: de ‘Champions League’

Een derde innovatieregeling is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hier zijn forse subsidies te halen voor met name consortia van mkb’ers, kennisinstellingen en grootbedrijven, maar de voorwaarden zijn streng. “Dit is echt de Champions League van de innovatiesubsidies”, zegt Kruisbergen. Met zijn expertise speelt Boonstoppel Subsidie Advies daarin mee.

Duurzame subsidies voor iedere ondernemer

Op het gebied van duurzaamheid zijn weer toegankelijkere mogelijkheden. Iedere ondernemer die investeert in duurzame bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp kan aanspraak maken op een aftrek op de vennootschaps (Vpb)- of inkomstenbelasting.

“Dus ook de bakker of de autorijschool, als ze deze belastingen betalen. Wij adviseren hen over de mogelijkheden en nemen de bureaucratische rompslomp van de aanvraag uit handen”, zegt Kruisbergen.

De DHI voor projecten in opkomende markten

De regeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) steunt ondernemers die actief zijn of willen worden in opkomende markten. “Het gaat dan om negentig landen in met name Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. De verwachting is zelfs dat de landenlijst in 2017 nog verder wordt uitgebreid”, zegt Kruisbergen.

De subsidies lopen op tot 50 procent van de projectkosten. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is per project maximaal 100.000 euro beschikbaar, voor demonstratieprojecten zelfs 200.000 euro.

Ook mogelijkheden voor non-profit organisaties

Ten slotte wijst Kruisbergen nog op het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat jeugdwerkeloosheid tegengaat en projecten rond mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt financieel ondersteunt met subsidies. Vooral voor gemeenten en scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs is die regeling interessant. Ook op dit gebied heeft Boonstoppel Subsidie Advies de expertise in huis.

Nu de balans opmaken

“Januari en februari zijn voor iedereen mooie maanden om de balans op te maken en te bepalen waar de kansen liggen. ‘’Het is belangrijk om subsidiekansen op tijd te identificeren en wij kunnen hierin ondersteuning bieden.”, concludeert Kruisbergen. ‘’Het opstellen van een aanvraag met alle noodzakelijke documentatie is arbeidsintensief. Daarnaast wordt subsidie over het algemeen aangevraagd op toekomstige activiteiten en kosten. Het is dus belangrijk om tijdig een aanvraag in te dienen.’’

Boonstoppel adviseert op projectbasis, dus zonder langlopende contracten. Bovendien hanteert het bureau een succesfee: volgt er geen toekenning, dan krijgt de klant geen factuur. Kruisbergen: “Wij werken volstrekt risicoloos voor de klant.”

Auteur: Marten van de Wier

Meer informatie over BOONSTOPPEL SUBSIDIE ADVIES B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!