"Er zit beweging in de techniek, ook in het opleiden"

  • Technologie

Rick von Kriegenbergh is in dienst bij IWBZ als rayonmanager. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de begeleiding, werving, selectie en plaatsing van onze leerlingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met marketing en communicatie, zowel regionaal als landelijk.

"Er zit beweging in de techniek, ook in het opleiden"

“Bij mijn vorige werkgever ben ik als projectleider in aanraking gekomen met OTIB. Vanuit dit contact heb ik handvatten gekregen voor het opstellen van een opleidingsplan en ben ik steeds meer jongens gaan begeleiden. Bij mijn toenmalige werkgever waren er geen doorgroeimogelijkheden en kwam ik erachter dat ik graag meer met onderwijs wilde gaan doen. Vervolgens kwam ik in contact met IWBZ. Hier vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats.”

Op dit moment is Rick nauw betrokken bij het werven van nieuwe leerlingen (onder andere via open dagen), bij de intake- en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken en vervolgens bij het vinden van een juiste match bij één van de leerbedrijven. Voor Rick is het belangrijk dat opleiden niet alleen betekent dat een leerling praktische vaardigheden leert, maar dat de leerling zich ook persoonlijk ontwikkelt.

“Door middel van een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) gaan we steeds meer maatwerk leveren voor zowel de leerling als het bedrijf. Het totaalplaatje ‘leerling’ wordt anders, zo wordt er met name aan de soft skills meer aandacht besteed. Ook door Topstartersdagen en Topvakmanschapsdagen (georganiseerd door OTIB) krijgen de jongens en meiden een kans om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Vaardigheden als samenwerken en communiceren met klanten, opdrachtgevers en collega’s zijn thema’s die op die dagen centraal staan. Daarnaast krijgen de leerlingen handvatten aangereikt om een carrièrepad uit te stippelen.”

Beste uit mensen halen

“De tendens is om mensen te stimuleren in dingen waar ze goed in zijn, in plaats van te hameren op zaken die niet goed gaan. Bij het opleiden is het natuurlijk van belang dat we voldoende instroom van nieuwe leerlingen hebben. Om dit bewerkstellen is de relatie en samenwerking met de VMBO-scholen erg belangrijk. Zo verzorgen we voor hen de voorlichting techniek breed aan 2e-klassers en vakgerichte voorlichting in het 3e en 4e jaar. Ook zijn we volop aanwezig bij de beroepen- en banenmarkten, infoavonden en open dagen van de VMBO-scholen en ROC’s. Daarnaast organiseren we op onze praktijklocaties meeloopdagen voor zowel E als W (of gecombineerd) met daarop volgend een uitgebreide test. Zo kunnen jongeren een juiste en weloverwogen keuze maken om verder te gaan, al dan niet in de techniek.”

“De ontwikkelingen in de techniek gaan heel hard, denk daarbij aan ICT, KNX systemen en duurzaamheid. Deze trends en ontwikkelingen vragen om een ander type leerling, van een ander en hoger niveau, zoals niveau 4 en zelfs 5. Daarom is het van belang dat er op de VBMO-T en HAVO -scholen meer aandacht aan techniek wordt besteed. Want voor deze leerlingen liggen er veel kansen in de nabije toekomst. De manier van lesgeven is ook aan het veranderen. Zo maken de huidige leerlingen steeds meer gebruik van digitale lesstof op een laptop of tablet. Er zit beweging in de techniek: het opleiden verandert, de leerling ontwikkelt zich meer en er is weer vraag naar leerlingen.”

Meer informatie over IW Brabant-Zeeland:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!