‘Geen restafval meer, dát is ons ultieme doel’

  • Zakelijke dienstverlening

De hoeveelheid restafval neemt al een aantal jaren af. De komende jaren wil het Brabants Afval Team (BAT) van de gemeente Tilburg nóg meer afval gescheiden inzamelen, vertelt het kersverse hoofd BAT Ferry van Oosterwijk. “100 kilo restafval per inwoner per jaar is haalbaar.”

‘Geen restafval meer, dát is ons ultieme doel’

Ferry van Oosterwijk is geen onbekende bij de gemeente Tilburg; sinds 1987 vervulde hij er diverse functies. Toen de vacature om leiding te geven aan het BAT werd opengesteld, hoefde hij daar niet lang over na te denken. “Het BAT mag zich altijd heugen in een grote politieke belangstelling. Ik zie het als een uitdaging om de doelstellingen vanuit het bestuur te vertalen naar de concrete uitvoering ervan. Uiteindelijk gaat het erom het hele proces van afvalinzameling in zo goed mogelijke banen te leiden.”

Minder restafval

De laatste jaren gebeurde er al het nodige op dit vlak, schetst Van Oosterwijk. Dat loopt goed; zó goed, dat de hoeveelheid restafval flink is afgenomen. Zamelden we in 2013 nog 49.700 ton aan restafval in, vorig jaar was dat al teruggebracht tot 41.156 ton. Bijna 20 procent minder dus. Het ultieme doel is uiteraard om uiteindelijk álles gescheiden in te zamelen, zodat er helemaal geen restafval overblijft. Tegelijkertijd is dat uit kostenoverwegingen niet haalbaar, maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar is haalbaar. Ik zie het als een mooie uitdaging om daaraan mee te werken.”

“De hele PMD-stroom – Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en blik en Drankkartons – zamelen we al gescheiden in, eens per twee weken. Niet voor niets zamelen we per 1 juli 2016 ook het Rest- en het GTF-afval nog maar eens per twee weken in. Het gescheiden inzamelen van PMD was tot nu wel beperkt tot de laagbouw, vertelt Van Oosterwijk. “In flats en appartementen-complexen wordt tot nu toe alleen het papier apart ingezameld. Vanaf 1 juli gaan we ook bij flats en appartementencomplexen PMD inzamelen.

Fysiek werk

Een andere uitdaging is het gezond en vitaal houden van de BAT-medewerkers, vervolgt Van Oosterwijk. “Afval inzamelen is fysiek zwaar werk voor de mensen op de wagens. Zeker nu mensen tot hun 67e moeten doorwerken, is het belangrijk dat ze zonder lichamelijke klachten hun werk kunnen doen. Daarom gaan we meer investeren in loopbaanontwikkeling, zodat mensen ook op latere leeftijd nog goed de switch kunnen maken naar fysiek minder inspannend werk. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo passen we continu de veiligheidsinstructies aan. Hoe kun je goed op de wagen staan? Wat is de beste houding om jezelf zo min mogelijk te belasten? Ook op dit vlak blijven we de komende jaren verdere ontwikkelingen volgen.”

Zo veel mogelijk scheiden

Naast de inzameling van huishoudelijk afval beheert het BAT ook de gemeentelijke milieustraten. “En ook hier willen we de komende jaren werk maken van een betere recycling. Een van de dingen die we gaan onderzoeken is hoe we het ongesorteerde afval tóch kunnen scheiden. Veel materialen die ongesorteerd worden aangeleverd, zijn nog prima herbruikbaar.” Verder zamelt het BAT ook bedrijfsafval in én biedt het bedrijf leerervaringsplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Genoeg werk aan de winkel dus, lacht Van Oosterwijk. “Ik heb er, op mijn zestigste, erg veel zin in om het BAT de komende jaren naar een nóg hoger plan te tillen. Er valt in elk geval genoeg te doen. Dáár zal het niet aan liggen.”

Auteur: Joost Peters

Meer informatie over BAT BRABANTS AFVAL TEAM:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!