Gemeente Geldrop-Mierlo moedigt participerende ondernemers aan

  • Regionale ontwikkeling

Al meer dan tien jaar is Fanny van Breugel bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Geldrop-Mierlo. Haar werk is in dat decennium behoorlijk geëvolueerd.

Gemeente Geldrop-Mierlo moedigt participerende ondernemers aan

Foto: Peter Wijlaars

“Destijds bepaalde de gemeente het beleid. Dat is veranderd. Het is nu veel meer in samenwerking met de ondernemers. In overleg wordt bepaald welke economische projecten moeten worden opgepakt. Ondernemers weten heel goed waar behoefte aan is en waar niet.”

Invoering Centrummanagement

Voor meer voorkomende zaken weten ondernemers de weg binnen de gemeente wel te vinden. Maar bij complexe vraagstukken komt de expertise van Fanny van Breugel om de hoek kijken. “Zoals bij het invoeren van centrummanagement. De ondernemersverenigingen hebben destijds de gemeente gevraagd om mee te denken over centrummanagement en de daarmee samenhangende reclamebelasting. De gemeente heeft hier faciliterend opgetreden.”

Kikkers in een kruiwagen

Geldrop-Mierlo moedigt participeren aan. “Laat ondernemers zelf met initiatieven komen, dan weet de gemeente dat er draagvlak voor is. Tegelijkertijd blijft het lastig om ondernemers achter een plan te scharen. Het zijn net kikkers in een kruiwagen. Behoorlijk eigenwijs, meestal is dat een reden om voor zichzelf te beginnen. Dan is het de kunst om een paar boegbeelden bij elkaar te krijgen. Ondernemers die de kar willen trekken en anderen kunnen overtuigen om mee te doen. Als dat gebeurt, is de gemeente altijd bereid om haar steentje bij te dragen. Het streven is zoveel mogelijk een ‘ja’, tenzij het echt niet anders kan.”

Herstructuring bedrijventerrein De Smaale

Zo hebben ondernemers en de gemeente gezamenlijk opgetrokken bij het herstructureren van bedrijventerrein De Smaale in Mierlo. “Er is een beeldkwaliteitplan gemaakt, waarbij een betere uitstraling het uitgangspunt was. De ondernemers gaven commitment om kritisch naar het eigen terrein te kijken en de gemeente heeft zich hard gemaakt om het openbaar gebied te optimaliseren. Deze samenwerking heeft bovendien bijgedragen aan het verkrijgen van een subsidie.”

Keurmerk Veilig Ondernemen

Zowel in de beide centra als op enkele bedrijventerreinen loopt een traject voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. “Gemeente, ondernemers, politie en brandweer nemen de veiligheid onder de loep. Wat is goed, wat kan beter, wat moet onmiddellijk worden aangepakt? Voorheen werd er alleen geklaagd dat er bijvoorbeeld een lantaarnpaal kapot was, nu vinden we elkaar. En wordt er ook actie ondernomen. Als je merkt dat er daadwerkelijk iets met je klacht gebeurt, dan groeit ook het vertrouwen in elkaar. Bovenal leren ondernemers elkaar kennen. Als je weet wie je buurman is, neem je ook zijn veiligheid serieus.”

Gemeente de vloerbedekking, ondernemers het behang

Een levendig centrum is belangrijk om consumenten te trekken. “We steken op dit moment veel energie in de herinrichting van de beide centra. Ook hierin trekken we samen op met de ondernemers. We zijn voortdurend in gesprek om tot een gezamenlijk gedragen ontwerp te komen voor de openbare inrichting. De gemeente doet de vloerbedekking, het zou mooi zijn als de ondernemers het behang doen. Zij kunnen sinds kort voor het opknappen van de gevels een beroep doen op subsidie. Zo knappen we samen onze centra op.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!