Gemeente Gemert-Bakel en bedrijfsleven “Samen in de markt”

  • Regionale ontwikkeling

Als Accountmanager Bedrijven en Economie bij de Gemeente Gemert-Bakel zet Wiel Verhaegh zich in voor een krachtig Gemert-Bakel, een aantrekkelijke gemeente in de regio voor ondernemers.

Gemeente Gemert-Bakel en bedrijfsleven “Samen in de markt”

Om dat te bewerkstelligen wil Verhaegh de overheid en het bedrijfsleven samen in de markt zetten. "We zijn een aantrekkelijke, bereikbare gemeente, fysiek en digitaal. We voldoen aan wensen van ondernemers en zorgen ervoor dat zij zich thuis voelen. In de regio kijken wij verder dan onze eigen gemeentegrenzen, de blik naar buiten. Lokaal wat kan, regionaal wat moet. Wij willen dit graag waarmaken samen met bestaande, maar ook met potentiele ondernemers. Uitbreiding en nieuwbouwmogelijkheden zijn immers voldoende aanwezig."

Bereikbaarheid waarborgen

Een voorbeeld van hoe Gemert-Bakel een bereikbare gemeente wil blijven is de nieuwe ontsluitingsroute, de Noord-om. Deze route zorgt voor een extra ontsluiting van Gemert-Bakel, richting Boekel/Uden, en zal volgens planning eind 2017 gereed zijn. Verhaegh: "Deze ontsluiting sluit rechtstreeks aan op ons Industrieterrein Wolfsveld, gelegen aan de Oost-om. Hier staat ook het nieuwe business center Wolfsveld, waar inmiddels verschillende bedrijven in gevestigd zijn. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen bedrijven in onze gemeente."

Naast wegen aanleggen wordt er ook op andere manieren gezocht naar een betere bereikbaarheid. "In de nabije toekomst willen we ons, samen met onze bedrijven, de Metropoolregio Eindhoven en de provincie Brabant sterk maken voor alternatieve mobiliteit en bereikbaarheidsoplossingen van onze gemeente.", zegt Verhaegh.

Winst door samenwerking

Het bedrijvenpark en het bedrijfsleven in Gemert-Bakel profileert zich als dynamisch, eigentijds, kwalitatief hoogwaardig en flexibel, waarmee het inspeelt op veranderingen in de markt, nu en in de toekomst. Deze bewust gekozen positionering en identiteit schept daarmee kansen en verhoogt een succesvolle economische ontwikkeling. "Daar wil ook de gemeente Gemert-Bakel een steentje aan bijdragen." aldus Verhaegh. "Samen met het plaatselijk en regionaal bedrijfsleven zijn we een onderzoek gestart naar commerciële kansen voor samenwerking. Hiermee valt in de toekomst veel winst te behalen."

Sterke regionale clusters

Ook in de samenwerking in verschillende economische sectoren liggen kansen. Industrieterrein Wolfsveld is voor vrijwel elk bedrijf strategisch een uitstekende vestigingsplaats gezien de centrale ligging, midden tussen diverse sterke regionale clusters, zoals Foodpark Veghel, AgriFood Capital, Life Science Park Oss, Greenport Venlo, Keyport 2020, Groene Campus, Automotive Campus Helmond, Science Park Son, Brainport Innovation Campus, High-Tech Campus en TU/e Campus Eindhoven. Bedrijven die in Gemert-Bakel gevestigd zijn, richten zich vaak ook op bovenstaande branches en profiteren daardoor optimaal van de centrale ligging. Verhaegh voegt daar aan toe: "Daarnaast richten we ons de komende jaren op verdere ontwikkeling van Agrofood activiteiten. Hiervoor komt een regionaal actieplan, waar we als Gemert-Bakel aan meewerken."

Gemeentelijke dienstverlening

Naast samenwerking moet ook de gemeentelijke Businesscentre Wolfsvelddienstverlening er voor zorgen dat bedrijven zich thuis voelen in Gemert-Bakel. Om dit te bereiken werkt de gemeente aan een structureel en professioneel beheer van bedrijventerreinen. Op initiatief van de Bedrijven Contact Groep Gemert-Bakel wordt er door de gemeente, in samenwerking met de bedrijven, hard gewerkt aan een succesvolle implementatie van parkmanagement.

"We willen flexibele dienstverlening bieden aan bedrijven. Denk hierbij aan mogelijkheden op het gebied van kavelgrootte, type bedrijven, financieringsvormen en groeimogelijkheden. Een professionele klantbenadering staat daarbij voorop. Door als gemeente meer te participeren en te faciliteren op het gebied van bedrijfsinitiatieven, bieden we bedrijven de kans om zelf hun doelstellingen waar te maken."

Volgens Verhaegh is het aan de ondernemer zelf of ze daar een succes van maken. "Ik citeer hier graag een tegeltjeswijsheid van onze wethouder economie dhr. Hoppezak. “Als de wind van verandering waait, bouwt de één een schuilkelder, de ander een windmolen”.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!