Gemeente Goirle wil vestigingsklimaat voor economische sectoren versterken

  • Regionale ontwikkeling

Een goed functionerend bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage aan de totale gemeenschap. Het is daarom dat de gemeente Goirle zich de komende vijf jaar wil focussen op het versterken van het vestigingsklimaat voor economische sectoren. Op die manier hoopt de gemeente het huidig aantal voorzieningen, waaronder winkels, horeca en culturele voorzieningen, op peil te houden.

Gemeente Goirle wil vestigingsklimaat voor economische sectoren versterken

Verder wil ze de positionering van Goirle versterken en wil de gemeente leegstand op bedrijventerreinen en in diverse winkelcentra terugdringen.

Voorgaande projecten

De afgelopen jaren heeft de gemeente al diverse projecten uitgevoerd ten gunste van het ondernemersklimaat. Naast het ontwikkelen van twee bedrijveninvesteringszones, één in het centrum sinds 2012 en één op bedrijventerrein Tijvoort sinds 2017, is ook de aanleg van glasvezel op bedrijventerrein Tijvoort van groot belang geweest. Tevens is de gemeente erg actief op het gebied van dorpspromotie via Gôolse Geheimen.

De toegevoegde waarde van de gemeente Goirle

Op dit moment biedt de gemeente Goirle op diverse manieren een toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven. Door te luisteren naar haar ondernemers en daar waar mogelijk mee te werken aan de kansen en behoeften draagt de gemeente bij aan een goed ondernemersklimaat. Bij economisch kansrijke projecten of evenementen wil de gemeente nog wel eens een financiële bijdrage doen middels cofinanciering. Mocht een ondernemer in de problemen komen, dan heeft de gemeente Goirle een samenwerking met '155 help een bedrijf' van het IMK. Tevens kan de gemeente een rol spelen bij het koppelen van ondernemers aan elkaar en kan de gemeente advies geven.

De linking pin tussen bedrijfsleven en gemeente

De gemeente Goirle hecht veel waarde aan een goed en laagdrempelig contact met de ondernemers in de gemeente. Vandaar dat er ook bij de gemeente diverse accountmanagers zijn aangesteld. Joep Horevoorts, Adviseur & Accountmanager Economische Zaken:

‘’Onze accountmanagers zijn de linking pin tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Zij signaleren behoeftes en kansen voor de ondernemers en weten binnen de gemeentelijke organisatie de juiste route te bewandelen om de vragen en verzoeken van de ondernemers uit te zetten, te begeleiden en te volgen waardoor de ondernemers wordt ontzorgd. Naast de persoonlijke contacten met ondernemers onderhouden onze accountmanagers ook contacten met de diverse ondernemersverenigingen. Ook kunnen zijn intern de link leggen met de collega's van werkgeversdienstverlening bij arbeidsvraagstukken. Het koppelen van werkzoekenden aan werkgevers is ook een service die we als gemeente verlenen, waarbij we ook kunnen bemiddelen".

Huidige stand van zaken

Momenteel is de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven goed. Door de zeer regelmatige overleggen met de diverse ondernemersverenigingen zijn er korte lijntjes ontstaan en kunnen zaken vaak spoedig worden opgepakt. De grootste uitdaging in de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven blijft een goede communicatie. Daarnaast moet de gemeente het algemene belang bewaken en wat voor de ene ondernemer goed is kan wel eens minder wenselijk zijn voor een andere ondernemer. Dat levert wel eens een uitdaging op.

Toekomstperspectief

Bij het versterken van het vestigingsklimaat werkt de gemeente Goirle actief samen met diverse ondernemers. Ook zij spelen een doorslaggevende rol in de mate van succes. Joep Horevoorts:

‘’Het is belangrijk dat ondernemers creatief blijven, kansen benutten en hierover communiceren met de gemeente. Tegen hen zou ik daarom willen zeggen: schroom niet om contact op te nemen met het ondernemersloket, één van onze medewerkers Economische Zaken helpt u graag op weg. De gemeente kan in veel gevallen namelijk ook als een partner of adviseur fungeren en is er niet alleen een noodzakelijk kwaad.’’

Auteur: Demi Lous

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!