Gemeente Moerdijk: "Samen versterken we de lokale economie"

  • Regionale ontwikkeling

Van eenmanszaak tot multinational: de gemeente Moerdijk (met 18.500 hectare nog altijd de grootste gemeente van Brabant) heeft zo’n 2.400 ondernemers binnen haar grenzen. Via diverse initiatieven brengt de gemeente overheid en bedrijfsleven dichter bij elkaar.

Gemeente Moerdijk: "Samen versterken we de lokale economie"

Foto: Maarten Mulder, accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk

Net als het MKB in de rest van Nederland, ondervond ook het bedrijfsleven in de gemeente Moerdijk de gevolgen van de crisis. Maar inmiddels stijgt het aantal advies- en vergunningsaanvragen van ondernemers die zich binnen de gemeente willen vestigen, vertelt Maarten Mulder, accountmanager bedrijven bij de gemeente “Nu het economisch weer beter gaat, trekt de vraag gelukkig gestaag weer aan. Aan de sterke punten van onze gemeente is dan ook niets veranderd; Moerdijk is natuurlijk nog altijd centraal gelegen, en de faciliteiten in ons uitgestrekte haven- en industriegebied zijn uitstekend. Bovendien kennen we, met vestingsteden als Klundert en Willemstad en tal van andere faciliteiten op het gebied van toerisme en recreatie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat.”

Betere samenwerking

Dat laat onverlet dat de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nóg beter kan, schetst Mulder. “Legde de overheid vroeger veel regels op, tegenwoordig hebben gemeenten een meer faciliterende rol; bedrijven krijgen steeds meer de ruimte om te ondernemen. Samen met zes omringende gemeenten werken we er momenteel hard aan om onze dienstverlening voor bedrijven en starters te verbeteren en deze toegankelijker te maken. Er gebeurt namelijk al enorm veel om ondernemers te ondersteunen, maar bedrijven weten deze verschillende ‘loketten’ en activiteiten niet altijd even goed te vinden. Samen met de zes betrokken gemeenten zoeken we daarom naar manieren om bedrijfsleven en overheid dichter bij elkaar te brengen. Daarbij werken we samen met de Stichting Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk van meer dan 300 bedrijfsadviseurs die zich belangeloos inzetten voor het MKB. Samen gaan we kijken: welke faciliteiten zijn er al? Waaraan is er nog meer behoefte? En: hoe kunnen we al die verschillende activiteiten beter op elkaar afstemmen en van elkaar leren? Over die vragen buigen we ons momenteel.”

Speeddaten

Het eerstvolgende concrete initiatief binnen de gemeente Moerdijk om ondernemingen dichter bij elkaar én dichter bij de gemeente te brengen, is het netwerkevent SLIM (Samen Lokaal Inkopen Moerdijk) op dinsdag 15 november. “Als gemeente proberen we zoveel mogelijk lokaal in te kopen. We willen ook ondernemers stimuleren om dat zoveel mogelijk te doen. Tijdens het event – dat we organiseren in samenwerking met drie lokale ondernemersverenigingen en de industriële kring – kunnen ondernemers met elkaar en met de gemeente ‘speeddaten’. Tijdens deze avond is er een lezing van ondernemer Annemarie van Gaal én zijn er meerdere ‘inspiratiesessies’ waarbij ondernemers hun collega’s bijpraten over zaken als arbeidsrecht, financiën en Facebook-marketing. Een prima gelegenheid om te netwerken, te van elkaar te leren, en samen de lokale economie te versterken.”

Netwerkontbijt

Met hetzelfde doel organiseert de gemeente begin volgend jaar voor de negende keer een ondernemersontbijt, vertelt Mulder. “Ook komend jaar is dit ontbijt weer vooral bedoeld als laagdrempelig netwerkevent. Bij die gelegenheid zorgen we opnieuw voor interessante thema’s en een aansprekende gastspreker.”

Landelijke uitwisseling

Als accountmanager bedrijven onderhoudt Mulder niet alleen op regionaal, maar ook op landelijk niveau contacten met collega’s. “Op 9 november organiseert het Centrum Lokale Ondernemers-kringen, kortweg het CLOK, een Dag van Economische Zaken: een jaarlijks congres voor iedereen die de afdeling Economische Zaken van zijn gemeente wil versterken. Uiteraard is ook de gemeente Moerdijk hier aanwezig. Ook hier is het doel: kennis en ervaringen uitwisselen. Want alleen maar binnen je eigen gemeentegrenzen opereren en steeds zelf het wiel proberen uit te vinden: dat is niet meer van deze tijd.”

Auteur: Joost Peters

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!