'Gerichte scholing leidt tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers'

  • Onderwijs & Training

Evolon, aanbieder van cursussen en scholing, is onderdeel van Bouwmensen Gelderland Oost. Deze laatste is door regionale bouwbedrijven opgericht om jongeren collectief voor de bouw op te leiden via een leer-werktraject: een aanpak die de kans om medewerkers voor de bouw te behouden vergroot.

'Gerichte scholing leidt tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers'

Foto: Marcel Engelen cursuscoördinator van Evolon 

Juist het collectiviteitsaspect van het leer-werktraject is belangrijk omdat het een gemiddelde instroom bij bedrijven garandeert, ofwel een doorlopend en een gedoseerd vakkrachtaanbod in goede en minder goede economische tijden. 

Strategisch opleiden

Evolon biedt cursussen en scholing aan voor bedrijven die de kennis en de vaardigheden van hun medewerkers willen vergroten. Het wil mensen strategisch opleiden, gericht op hun toekomstige, duurzame inzet. Marcel Engelen is cursuscoördinator van Evolon.

“De tijden veranderen snel, maar de ontwikkelingen in de bouwsector houden geen gelijke tred. De bouw is traditioneel een conservatieve sector in een conjunctuurgevoelige branche. Als bedrijf moet je je meer focussen op de toekomst en niet teveel op de korte termijn. Je medewerkers zijn je belangrijkste kapitaal en het is noodzakelijk dat je hun kennis en vaardigheden continue bijschoolt. Smart Industry doet ook zijn intrede in de bouw en dit vergt andere competenties en vaardigheden op de bouwplaats. Wij proberen bedrijven bewust te maken van de noodzaak tot strategisch opleiden. Het moet in hun bedrijfsproces ingebed zijn. Gelukkig zien steeds meer bedrijven het nut en de noodzaak ervan. Medewerkers duurzaam aan het bedrijf binden is noodzakelijk om in ieder geval het tekort aan vakkrachten niet groter te laten worden.”

Modulair cursusaanbod

Evolon richt zich met haar cursusaanbod op een viertal hoofdgebieden, Gezondheid en Vitaliteit, Bezieling en Welbevinden, Kennis en Competentie en Mobiliteit en Flexibiliteit. De gedachte is dat goed opgeleide medewerkers veilig en verantwoord werken en de sleutel tot het succes van het betreffende bedrijf zijn. Al het aanbod is maatwerk en gericht op alle branches, zoals de bouw- en installatieindustrie, de timmer- en meubelindustrie en de schilderindustrie. Binnen de snel veranderende markt is veel vraag naar een modulair cursusaanbod. Dit kan vooral voor zijinstromers van belang zijn. Bijvoorbeeld leert een timmerman hoe hij eenvoudig installatiewerk kan uitvoeren, zoals het trekken van draden tot aan de meterkast. En andersom kan een elektricien helpen bij het stellen van een kozijn. Het gaat naar de toekomst toe ook veel om goed communiceren en samenwerken om een project succesvol af te ronden. De bouwtekening van nu is digitaal met allerlei uitleg en beeld- en detailinformatie eromheen. Visuele uitleg is eenduidiger voor alle partijen, betrokken bij het bouwproces. Informatie is digitaal voor handen, maar moet wel gevonden worden. Dat vraagt andere competenties en een andere bewustwording.

Veiligheidstrainingen en ontzorgen

Evolon biedt ook veiligheidstrainingen in de breedste zin van het woord aan welke toepasbaar zijn in iedere branche. Bijvoorbeeld betreft het de VCA/BHV/heftruck- en bovenloopkraantrainingen. Om een bedrijf bovendien compleet te kunnen ontzorgen, gaat de dienstverlening verder dan alleen het cursusaanbod. Ook kunnen alle veiligheidsdocumenten up tot date gehouden worden, zoals de RIE, en er kan worden bijgehouden wanneer de gewenste/vereiste diploma’s en certificaten vervangen moeten worden. Het betreffende bedrijf krijgt dan tijdig een herinnering. Dit alles sluit ook weer aan bij de gedachte van strategisch opleiden.

Meer informatie over BOUWMENSEN GELDERLAND OOST:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over EVOLON:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!