home » interviews » Bouw »

Giesbers Gebiedsontwikkeling, langdurige betrokkenheid is een must

  • Bouw

Net als de andere Giesbers bedrijven staat de onderneming voor ondernemerschap, slagvaardigheid en het vermogen om integrale oplossingen aan te bieden voor gebieds-, vastgoed- en huisvestingsvraagstukken.

Giesbers Gebiedsontwikkeling, langdurige betrokkenheid is een must

Giesbers Gebiedsontwikkeling richt zich op integrale ruimtelijke ontwikkeling met als primaire doel het genereren van vastgoed in de werk-, woon-, winkel- en leisuremarkt. Zo’n ontwikkeling staat echter niet op zichzelf: ‘Een zorgvuldige ruimtelijke inrichting van de omgeving en adequaat inspelen op de belangen van alle betrokkenen is cruciaal. Een gebouw floreert alleen in een passende omgeving, op maat ontwikkeld voor een gebruiker. Een sterke regionale betrokkenheid en actuele marktkennis is daarbij cruciaal’.

Toonaangevende projecten van Giesbers

Gebiedsontwikkeling zijn Businesspark ijsseloord 2 (Arnhem), Businesspark Arnhems Buiten (Arnhem-Oosterbeek), Betuws Bedrijvenpark en landschapsontwikkeling De Danenberg (Overbetuwe/Nijmegen), Omnisportcentrum (Apeldoorn), TT-World (Assen), Businesspark Apeldoorn ( Apeldoorn), Saksen Weimar (Arnhem) en Beuningse Plas (Beuningen). Giesbers Gebiedsontwikkeling staat voor het creëren van een duurzame woon-, werken leefomgeving, waarbij rekening wordt gehouden met het lange termijnbelang van de gebruikers, bewoners en ondernemers.

Visie duurzaamheid

Langdurige betrokkenheid is een must. Voor een duurzame ontwikkeling van een gebied is langdurige betrokkenheid als ontwikkelaar een must. Op ijsseloord 2 en Betuws Bedrijvenpark heeft Giesbers Gebiedsontwikkeling deze filosofie tot in detail uitgevoerd.

Het bedrijf heeft het ‘landlordprincipe’ ontwikkeld, waarbij de ontwikkelaar zorg draagt voor een langdurige en daarmee duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het totale gebied. Daarmee wordt meerwaarde gecreëerd voor alle belanghebbenden. Medewerkers kunnen uitstekend functioneren in een prettig en groen ingericht businesspark en presteren daardoor beter. Dit komt de gebied- en vastgoedwaarde op lange termijn ten goede.

Het realiseren en onderhouden van een draagvlak bij gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler voor Giesbers Gebiedsontwikkeling. Hiermee borduurt het bedrijf voort op de door de Giesbers Groep ontwikkelde ‘Blauwe Draad’. Bij deze bedrijfsfilosofie staat de werkelijke vraag van alle belanghebbenden (omwonenden, opdrachtgevers, marktpartijen, gebruikers en maatschappelijke organisaties) centraal voor een gestructureerde procesmatige aanpak.

Voor deze aanpak en de ontwikkeling van Betuws Bedrijvenpark heeft Giesbers Gebiedsontwikkeling recent een oorkonde ontvangen van de minister van VROM.

Duurzaam ontwikkelen van huisvesting voor en met de klant

De kernpunten welke volgens Giesbers Gebiedsontwikkeling aan de orde zijn bij het gezamenlijk komen tot duurzame huisvesting voor de klant worden onder andere ingegeven door huisvesting te bezien vanuit het huidig economisch klimaat. Daarbij wordt er gezocht naar besparingen op de totale huisvestingslasten waarbij een verhuizing naar nieuwe huisvesting dit kan bewerkstelligen. Dit lijkt een tegenstelling, maar Giesbers Gebiedsontwikkeling stelt dat dit kan.

De nieuwe huisvesting wordt vanuit de klant en diens bedrijfsprocessen ontwikkeld, met inbreng vanuit Giesbers Gebiedsontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van huisvesting- en vastgoedontwikkeling. Samen met klant worden de wensen geïnventariseerd en wordt de meest efficiënte huisvesting ontwikkeld. Maar ook vanuit het oogpunt van investeringen versus opbrengsten op de langere termijn wordt de huisvesting bezien. Huisvesting is meer dan een kostenpost, het kan ook rendement opleveren. Er wordt nadrukkelijk ook gestuurd op de lange termijn waardeontwikkeling van het vastgoed.
Bij de totstandkoming van nieuwe huisvesting heeft de klant de regie in het proces, Giesbers Gebiedsontwikkeling faciliteert dit proces maximaal met inbreng van al haar kennis en kunde.

Duurzame ontwikkelen houdt meer in dan laag energieverbruik. Duurzaamheid is vooral ook levensloopbestendigheid van vastgoed. Duurzaam ontwikkelen houdt volgens Giesbers Gebiedsontwikkeling in dat de huisvesting meebeweegt met de klant. Rekening houden met groeimogelijkheden zodat er niet over tien jaar opnieuw moet worden verhuisd is duurzaam ontwikkelen.

Voor al uw vragen over uw (duurzame) huisvestingsoplossingen kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie over GIESBERS ONTWIKKELEN EN BOUWEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!