Grootse ontwikkelingen achter de hekken van Aviolanda Woensdrecht

  • Maintenance

Bij zijn aantreden als burgemeester van gemeente Woensdrecht werd Steven Adriaansen in oktober 2013 ook portefeuillehouder van Aviolanda Woensdrecht. Betrokken vertelt hij over de ontwikkelingen van Aviolanda Woensdrecht.

Steven Adriaansen: “De ontwikkelingen bij AviolandaSteven Adriaansen Woensdrecht zijn voor veel West-Brabanders niet altijd goed zichtbaar. Logisch, want de grootste innovaties spelen zich af, áchter de hekken, op een zwaar beveiligd terrein. Gemeente Woensdrecht onderneemt verschillende activiteiten om de zichtbaarheid van gebiedsontwikkeling Aviolanda in combinatie met de ontwikkelingen op vliegbasis Woensdrecht te vergroten. Want echt, achter die hekken gaat op innovatief vlak een wereld voor je open.”

U noemt gebiedsontwikkeling Aviolanda en vliegbasis Woensdrecht afzonderlijk. Bewust?

“Ja. Op Vliegbasis Woensdrecht is een concentratie van Defensieactiviteiten, terwijl Aviolanda Woensdrecht de hele gebiedsontwikkeling behelst rond de vliegbasis, die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied en er wordt gestreefd naar een gelijke opgang van de economische, leefbaarheids- en de natuurontwikkelingen.”

Wat betekent Aviolanda Woensdrecht voor de regio?

“Eén op de drie arbeidsplaatsen in de gemeente Woensdrecht is gerelateerd aan Aviolanda Woensdrecht. Er werken zo´n drieduizend mensen; tweeduizend mensen bij Defensie en duizend bij bedrijven die luchtvaartgerelateerd onderhoud verrichten, zoals Fokker Elmo en Fokker Services. Nu Defensie recent heeft besloten om alle onderhoudsactiviteiten aan militair materieel, aan vliegtuigen, helikopters en ondersteunend materieel onder te brengen bij Vliegbasis Woensdrecht, zullen de activiteiten op Woensdrecht verder uitbreiden.

Ook scholing voor onder andere onderhoudspersoneel van Defensie gaat hier plaatsvinden. Dat zijn zo´n vijfduizend leerlingen per jaar. De concentratie van activiteiten en flexibilisering van werkprocessen bij Defensie is weliswaar een bezuinigingsoperatie, maar wel een die gunstig uitpakt voor deze regio.”

Wat is de kracht van Woensdrecht?

“Woensdrecht was de enige vliegtuigbasis van Defensie met een niet-operationele functie. De uitbreiding van de al aanwezige onderhoudswerkzaamheden is dus niet storend voor het luchtvaartverkeer. De infrastructuur – ik doel op de start- en landingsfaciliteiten – kan volledig worden ingezet voor alles wat te maken heeft met luchtvaartonderhoud. Zo vinden de ontwikkeling en certificering van de UAV´s, de zogenaamde Unmanned Aircraft Vehicles, ook hier plaats.

Woensdrecht is de landelijke testlocatie voor deze onbemande voertuigen die goed dienst kunnen doen bij bijvoorbeeld de inspectie van de buisleidingstraat of het blussen van branden op moeilijk bereikbare locaties. Het is de innovatiekracht van de luchtvaartgerelateerde bedrijven die al op Aviolanda Woensdrecht gevestigd zijn in combinatie met jarenlange ervaring van de vliegbasis die het voor Defensie aantrekkelijk maakt om juist voor Woensdrecht te kiezen.

De behoefte aan verdere innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van composieten en het gebruik ervan in de vliegtuigsector, maakt het logisch om ook het onderwijs erbij te trekken, in de vorm van de Aircraft Maintenance & Training School op Aviolanda (AM&TS) en de World Class Aviation Academy (WCAA).”

Wat wordt er van de gemeente verwacht?

“Het is onze opdracht om het wonen, werken en recreëren op het huidige hoge niveau te houden. De Brabantse Wal is het Walhalla om te recreëren en aantrekkelijk om te wonen en werken. Zeker voor mensen die van rust en ruimte houden, terwijl Bourgondische steden als Bergen op Zoom, Antwerpen en Breda in de nabijheid liggen.

Samen met gemeente Bergen op Zoom en vliegbasis Woensdrecht hebben we begin april 2014 een intentieovereenkomst getekend om bewust te werken aan het verder versterken van het woon-, werk- en vestigingsklimaat. Dat is een van de manieren om openstaande vacatures de komende jaren op onderhoudsgebied blijvend te kunnen invullen. Daarnaast besteden we – in voortdurend overleg met dertig stakeholders uit de regio – aandacht om grote economische ontwikkelingen harmonieus te laten verlopen met de sociale omgeving en de natuur. Dat zijn de pijlers people, planet en profit die ik eerder noemde. Ongeveer 60% van onze gemeente is immers ecologisch beschermd gebied.

Samen met strategische partners zorgen we dat de economische ontwikkeling past binnen de beschermde status van het gebied. Het is altijd én én: een ontwikkeling moet behalve goed zijn voor de economie, ook goed zijn voor het landschap én de mensen. Zo gaat elke economische investering gepaard met een sociale ingreep, die het voor mensen prettiger maakt om hier te zijn. De uitwerking van deze gedachtegang is al terug te zien in voorbeelden. Zoals de realisatie van de Kooisloot en de aanleg van een bushalte bij Aviolanda.

Steven Adriaansen

De werknemers van Business Park Aviolanda en de leerlingen van de AM&TS moeten immers makkelijk bij hun leslocatie kunnen komen. De opleidingen zijn overigens ook direct gerelateerd aan de luchtvaartbedrijvigheid op het terrein. Hier worden de medewerkers van de toekomst opgeleid. Zo ontstaat een voortdurende versterking tussen marktactiviteiten in combinatie met Defensieactiviteiten. Met de vliegbasis en Aviolanda levert Woensdrecht een wezenlijke bijdrage aan de topsector Maintenance in de Zuidwestelijke Delta.”

Woensdrecht, hét gezicht van luchtvaartonderhoud?

“Woensdrecht wil door een krachtige samenwerking hét gezicht zijn op het gebied van onderhoud in de luchtvaart. Door ons als partners voortdurend te verplaatsen in elkaars positie en door de gezamenlijke wil om dit gebied te versterken, vullen we elkaar aan. De focus ligt op maintenance in luchtvaartgebonden activiteiten, maar wel in harmonie met de natuur en de mensen die er wonen.”

Businesspark Aviolanda

Interesse in de mogelijkheden van Aviolanda Woensdrecht? Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van gemeente Woensdrecht, Kim Hendrikx. Op Aviolanda Woensdrecht vinden regelmatig businesscontactbijeenkomsten plaats en worden jaarlijks open dagen georganiseerd om studenten te interesseren voor een opleiding aan de WCAA. Op www.aviolanda.nl vindt u de actuele data.

Auteur Hennie van de Kar – Vervooren (1970) is tekstschrijver in Breda. Zij schrijft sinds 2001 teksten in opdracht, onder andere voor RegioinBedrijf.

Meer informatie over Aviolanda Woensdrecht:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!