Havenbedrijf Moerdijk houdt de vaart erin na verzelfstandiging

  • Logistiek & Vervoer

Port of Moerdijk ontwikkelt zich na de verzelfstandig op 1 januari 2017 gestaag verder. “Ons andere besturingsmodel helpt om het haven- en industrieterrein Moerdijk sneller te ontwikkelen tot hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta” zegt Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk.

Havenbedrijf Moerdijk houdt de vaart erin na verzelfstandiging

Port of Moerdijk

Ferdinand van den Oever: “Port of Moerdijk is een belangrijke economische motor, bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid. Noord-Brabant gaat daarom zélf steeds meer de waarde van Moerdijk inzien.” Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland en beschikt over de toegang tot vier modaliteiten: weg, spoor, water (tot een diepte van 8,9 meter) en buisleidingen. Het gebied bestaat uit een vijftal clusters: Industrial Park, Ecopark, Seaport, Distriboulevard & Tradepark en Servicepoint. In 2016 werkten zo´n 17.000 mensen direct en indirect voor het industrie- en havengebied, van maar liefst 2635 hectare groot.

Goede buur

De verzelfstandiging per 1 januari 2017 is de volgende stap in het realiseren van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Ferdinand van den Oever: “Onze havenstrategie is in een zeer interactief met de omgeving tot stand gekomen. Natuurlijk willen we onze concurrentiepositie verstevigen, maar wel als goede buur. Dus in balans met de natuur en de omwonenden. We streven voortdurend naar een evenwicht tussen people, planet en profit.”

Havenstrategie 2030

Voor de verzelfstandiging was het Havenbedrijf bij het nemen van besluiten afhankelijk van politieke keuzes. “De uitkomst van de verkiezingen kleurde onze koers. Bovendien hadden we tweejaarlijks te maken met wisselingen van politieke bestuurders; in zowel de gemeenteraad als in de provincie. Onze visie, dat het voor de ontwikkeling van dit gebied goed zou zijn om de politiek meer op afstand te zetten, werd en wordt breed gedragen. Juist door de politiek zelf. Zo zijn we in een heel smooth verlopen proces, van nog geen jaar, overgestapt op een ander besturingsmodel.”

Nieuw besturingsmodel met Raad van Commissarissen

Havenbedrijf Moerdijk is sinds de verzelfstandiging een NV met twee aandeelhouders. “Een derde aandeelhouder is bespreekbaar als dat het bereiken van onze ambities versnelt. We kunnen ons zo concentreren op de uitgezette koers en Port of Moerdijk verder professionaliseren. Dat geeft overigens geen radicale wijzigingen voor de uitvoering. Voor mij persoonlijk is er wel wat veranderd. Voorheen was ik een groot deel van mijn tijd bezig met besluitvoorbereiding; ik adviseerde de politiek over de te maken keuzes. Nu krijg ik advies, want onze Raad van Commissarissen houdt niet alleen toezicht maar adviseert ook. De drie leden doen dat vanuit hun eigen expertise. Peter van Laarhoven is een kopstuk op het gebied van innovatieve logistiek, Jan van der Eijk een kei voor het petrochemisch cluster en Marjolein Janssen heeft haar sporen in bedrijfsvoering verdiend. Zij kijken naar vraagstukken vanuit hun expertise en niet vanuit politieke kleur.”

Groei in evenwicht met omgeving

Het nieuwe besturingsmodel is een van manieren om de haven van Moerdijk te versterken. De verdere ontwikkeling van het spoor is een andere uitvoeringsmethode om de ontwikkeling te stimuleren. Zo lopen met netbeheerder PRORAIL gesprekken om de mogelijkheden voor vervoer per spoor uit te breiden. Ook is er onderzoek naar de uitbreiding van enkel- naar dubbelspoor. De recente uitbreiding van het aantal shortseaverbindingen draagt eveneens bij aan de versterking van de positie van de vierde zeehaven van Nederland (na Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen/Terneuzen). “Al deze stappen helpen om duurzaam te groeien in evenwicht met deze bijzondere omgeving. De recente uitbreiding van het aantal kustlijndiensten op de UK via A2B online, shortseaspecialist, is daar een mooi voorbeeld van. Het draagt bij aan een snelle frequente vaart binnen Europa. Zo houden we, letterlijk, de vaart erin.”

Havenbedrijf Moerdijk

Meer over Havenbedrijf Moerdijk in het bedrijfsprofiel.

Auteur: Hennie van de Kar

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!