Heros Sluiskil maakt van afval weer grondstof

  • Industrie

Heros Sluiskil is een gerenommeerd bedrijf, voorop lopend op het gebied van duurzaamheid en milieubewustheid. Operationeel Directeur Arie de Bode gaat nader in op kernactiviteiten en achtergronden.

Heros Sluiskil maakt van afval weer grondstof
Naam: Arie de Bode (56)
Functie: Operationeel directeur van Heros Sluiskil, gespecialiseerd in herwinning van grondstoffen uit afval.
Eerste baan: Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam.

Wat voor type ondernemer bent u?

Als iemand die structuren aanbrengt en de focus heeft op de innovatiekracht van het bedrijf. We lopen we bij Heros voorop met de meest verfijnde technieken, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwijdering van non-ferro materialen uit AEC-bodemas.

Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit?

Na mijn studie weg- en waterbouwkunde aan de HTS in Dordrecht ging ik van start bij het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. Daar was ik vaak te vinden op de Maasvlakte en nauw betrokken bij de baggerwerken voor de Eurogeul, die toen verdiept moest worden om grote ertstankers in de Rotterdamse haven te kunnen ontvangen. Het was een geweldige tijd, waar de basis is gelegd voor mijn huidige functie. Ik volgde destijds in de avonduren ook nog een rechtenstudie in Leiden en Rotterdam. Na twintig jaar verruilde ik de gemeente Rotterdam voor NS-Vastgoed, waar ik vijf jaar actief was bij de Grondbank Nederland. Vanuit een relatief beschermde ambtelijke omgeving heb ik ruim twaalf jaar geleden de overstap gemaakt naar het echte bedrijfsleven.

Bent u actief binnen een zakelijk netwerk/vereniging, en zo ja kunt u daar meer over vertellen?

Naast het lidmaatschap van diverse werkgeversverenigingen zoals PORTIZ en Zeeland Port Promotions Council, ben ik sinds 1 maart 2012 voorzitter van het Portaal van Vlaanderen. Iedereen kan zich via het Portaal laten informeren over actuele ontwikkelingen op maritiem gebied. Daarbij is er ook een directe link met de gemeente om toeristen van en naar de stad Terneuzen te begeleiden. In het kader van havenpromotie werken we nauw samen met Zeeland Seaports, de gemeente Terneuzen en een groot aantal bedrijven in de Kanaalzone.

Welke ondernemer inspireert u? En waarom?

Grondlegger Josef Rethmann van de Rethmann Groep uit het Duitse Lünen. Hij begon in 1934 in zijn eentje met het ophalen van huisvuil in Düsseldorf met paard en wagen. Zijn zoon Norbert en zijn kleinzoons Martin, Klemens en Ludger hebben van het familiebedrijf een enorme wereldspeler gemaakt met een jaarlijkse omzet van 12 miljard euro. De Rethmann Groep is actief op het gebied van energie, afval, grondstoffen, logistiek en scheepvaart. Er werken in totaal ongeveer 60.000 mensen, actief in 50 landen. Heros Sluiskil maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van Remex Mineralstoff GmbH uit Düsseldorf, onderdeel van Remondis, met 30.000 medewerkers. Naast Remondis zijn Rhenus Logistics, met 24.000 medewerkers, en Saria, met 6.000 medewerkers, de pijlers van de Rethmann Groep. 

Welke boodschap wilt u aan uw collega ondernemer meegeven?

Altijd denken in termen van kansen in plaats van bedreigingen, of er nu hoog- of laagconjunctuur is. De komst van de nieuwe sluis in Terneuzen, in samenhang met wellicht een directe verbinding naar Parijs, moet kansen bieden voor diverse ondernemingen in de kanaalzone. Er zijn miljoeneninvesteringen mee gemoeid, ten bate van de bedrijvigheid in de hele Kanaalzone van Gent naar Terneuzen. De Kanaalzone kan uitgroeien tot een belangrijk centraal gelegen gebied tussen de grote havens van Antwerpen en Rotterdam. Laten we daar inhoud aan geven.

Over Heros Sluiskil

Wat is de core business van Heros Sluiskil?

Verschillende typen producten zoals AEC-bodemas, schroot en afvalwater worden bij ons bewerkt en geschikt gemaakt voor (nuttig) hergebruik. Onze kernactiviteiten zijn afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw en industrie. Centraal staat het opwerken van het as van Afval Energie Centrales (AEC). Het afval van de welvaart wordt nuttig hergebruikt in de maatschappij. Huisvuil en daaraan gelijkgesteld bedrijfsafval worden elders verbrand in ovens en het as wordt na opwerking gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwarenindustrie via het hoogwaardige granova®. Zo wordt bijgedragen aan de vergroening van betonproducten.

Van onze totale productiecapaciteit kan er in potentie 300.000 ton als granova® op de markt gebracht worden. Jaarlijks wordt er bij ons 650.000 ton AEC-bodemas en huisvuilschroot schoongemaakt. De bij de opwerking vrijkomende materialen zoals non-ferro (koper, messing, aluminium, e.d.) en ferro-materialen zijn bestemd voor onder andere de staalindustrie. Dit wordt allemaal schoongemaakt in geavanceerde installaties en krijgt nadien weer een plaats in de circulaire economie. Een fraaie op duurzaamheid ingerichte kringloop.

Hoe is jullie organisatie ontstaan?

Heros is opgericht in Roosendaal als aannemingsbedrijf in de wegenbouw, kraanverhuur, afvalverwerking en opslag van afvalstoffen. Sinds 2000 vinden de recyclingactiviteiten van Heros in Sluiskil plaats, op het terrein van de voormalige Cokes-fabriek die eind 1999 de poorten sloot. De keuze van de voormalige aandeelhouders van Heros, om te schakelen van een bedrijf met drie hectare in Roosendaal naar een terrein van 35 hectare in Sluiskil met allerhande installaties en gebouwen, had veel impact op de bedrijfsvoering. Op de vestiging in Sluiskil is er volop gelegenheid tot uitbreiding, terwijl er eveneens een optimale bereikbaarheid is.

Mede dankzij de strategische ligging is Heros Sluiskil BV uitgegroeid tot succesvolle internationaal actieve onderneming. Heros is gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen langs diep vaarwater en mede ontsloten door het spoor en de weg. We zijn begonnen met een tiental mensen, waarvan de meesten voormalige Cokesmedewerkers. Niet onbelangrijk omdat deze collega’s bekend waren met de installaties en vooral ook met de nog actieve waterzuivering. Inmiddels werken er bij ons ruim 70 vaste mensen en zijn er gemiddeld ook 25 inleenkrachten aan de slag.

Wat maakt Heros Sluiskil uniek?

Er wordt bij ons tot in de finesse invulling gegeven aan het duurzaam hergebruik van afvalstoffen. Heros loopt voorop in duurzaamheid. Aan het idealistische adagium ‘afval is grondstof’, wordt bij ons een realistische invulling gegeven. Met de nieuwe grondstof granova® wordt een nieuwe tak van sport toegevoegd aan onze reeks duurzame grondstoffen voor hoogwaardige toepassing in de bouw, asfalt- en keramische industrie. Tot dusverre beperkte het hergebruik van AEC-bodemas zich voornamelijk tot vervanging van zand als ophoogmateriaal voor de wegenbouw. De verdere verfijning van de door Heros bewerkte verbrandingsresten van huishoudelijk afval creëert echter ook toegevoegde waarde voor diverse fabrikanten in de betonwarenindustrie.

Waar staat de organisatie over 5 jaar?

Heros Sluiskil als toonaangevend afvalrecyclingbedrijf en internationaal toeleverancier van duurzame grondstoffen voor de wegenbouw, beton- en keramische industrie zoals bakstenen en metselsteen. Tot dusverre beperkte het hergebruik van AEC-afvalstoffen zich voornamelijk tot vervanging van zand als ophoogmateriaal voor de wegenbouw. De verdere verfijning van de door Heros  bewerkte verbrandingsresten van huishoudelijk afval creëert echter ook toegevoegde waarde voor diverse fabrikanten in de betonwarenindustrie. In het proces van duurzaam hergebruik van afvalstoffen worden extra schone producten voor hoogwaardige toepassingen vervaardigd.

Bovendien streeft een toenemend aantal betonfabrikanten er naar om groener te produceren, mede ingevolge de ministeriële Green Deal. Deze houdt onder andere in dat vanaf 2017 minstens de helft van de opgewerkte AEC-bodemas geschikt moet worden gemaakt voor andere toepassingen dan ophoogmateriaal voor de wegenbouw. In dit proces is het product granova® zeer kansrijk. Door de gedeeltelijke vervanging van de primaire grondstoffen zand en grind door dit AEC-granulaat, wordt bijgedragen aan vergroening van betonproducten. De verwachting is dat we dit jaar ongeveer 100.000 ton granova® zullen produceren en verkopen.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Verdere uitbouw van onze duurzame afvalrecycling activiteiten. Door  onze moedermaatschappij Remex hebben we veel meer mogelijkheden om te groeien, tot expansie en verdieping op het vakgebied. Het hoogwaardige granova® vormt een belangrijke groeimarkt voor Heros Sluiskil, in het licht van de Green Deal en de vergroening van betonproducten. Daarnaast spelen we in op de non-ferro teneur. Met onze meest geavanceerde non-ferro scheiders worden de scheidingsresultaten steeds verder verbeterd.

Meer informatie over HEROS SLUISKIL B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!