“Het internet of things biedt tal van mogelijkheden”

  • Technologie

Kanters BV uit Veghel, landelijk opererende specialist op het gebied van riool, infra en onderhoud, maakt steeds vaker en slimmer gebruik van de mogelijkheden van het internet of things. “Verstoringen kunnen we steeds vaker verhelpen vóórdat ze optreden.”

“Het internet of things biedt tal van mogelijkheden”

Foto: Leon Kanters, algemeen directeur van Kanters BV

Kanters richt zich op drie gebieden: rioolgemalen, infra, en zorg. Algemeen directeur Leon Kanters: “We verzorgen het gehele traject rondom rioolgemalen: van het eerste ontwerp en de aanleg tot het renoveren en onderhouden van bestaande gemalen. Op het gebied van infra hebben we alle infra-specialisaties in huis: grondwerken, verharding, riolering en infiltratiewerkzaamheden. En verder is de aanleg en reconstructie van buitenterreinen en ondergrondse voorzieningen bij zorginstellingen een apart specialisme. Omdat mensen in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen kwetsbaar zijn en zorgprocessen gewoon moeten doorlopen, besteden we in die sector extra veel aandacht aan een goede afstemming met alle belanghebbenden.”

Sensoren

Een divers palet aan werkzaamheden, die voornamelijk in de buitenruimte plaatsvinden. En juist in die buitenruimte vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats, schetst Kanters. “In steeds meer sectoren ontdekken bedrijven de mogelijkheden van het internet of things, waarbij allerhande apparaten en objecten via sensoren in verbinding staan met hun omgeving, het internet en met elkaar. Dat biedt zeker voor een bedrijf als het onze tal van interessante mogelijkheden.”

Straatlantaarns

Kanters noemt het voorbeeld van een straatlantaarn. “Lange tijd werden die standaard eens in de zoveel tijd gecontroleerd en onderhouden. Of er werd, als er een lamp stuk ging, een monteur op af gestuurd. Dankzij sensoren kunnen we de straatlantaarn nu op afstand monitoren en zien of de lamp het nog doet. Sterker nog, op basis van de beschikbare data – bijvoorbeeld over afwijkend stroomverbruik – kunnen we nu zelfs voorspellen wanneer een lamp het gaat begeven. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor predicatieve maintenance: straks kunnen we verstoringen verhelpen voordat ze optreden. Enorm efficiënt.”

Parkeerterreinen

Ook op andere gebieden kunnen sensoren nuttig zijn, vervolgt Kanters. “Door in parkeerplaatsen sensoren aan te brengen, hebben we een realtime overzicht van de bezetting van een parkeerterrein. Zodra zich een automobilist aan de poort meldt, kun je hem of haar vervolgens via dynamische verlichting naar een open parkeerplek leiden.” Een ander voorbeeld vormt het toenemende aantal sensoren dat de hoeveelheid neerslag meet, schetst Kanters. “Daardoor weten we veel beter waar en wanneer er bij rioolgemalen overlast gaat ontstaan. Dat biedt ons de mogelijkheid om veel efficiënter dan voorheen in te grijpen en wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.”

Voortijdig ingrijpen

Mogelijkheden te over dus, beaamt Kanters. “Ons werk zal vooral veel efficiënter worden: we kunnen veel verfijndere analyses maken en steeds vaker voortijdig ingrijpen. Als je maar genoeg data hebt, kom je vanzelf tot de ideale onderhoudsfrequentie en minder overlast. En dat tegen hetzelfde, of zelfs een lager budget.”

Ketensamenwerking

In Nederland zijn er steeds meer sensoren te vinden in de buitenruimte. Zaak is nu vooral om binnen de gehele keten werk te maken van het verzamelen en delen van data, schetst Kanters. “Overheden beschikken over steeds meer data. Momenteel bekijken ze de mogelijkheden om die te delen met marktpartijen als ons. Dan groeit het aantal mogelijkheden nog verder. Neem regensensoren op openbaar terrein. Die gegevens, bijvoorbeeld over piekbuien, kunnen wij goed gebruiken om een analyse te maken van het gedrag van afvalwater op een bedrijventerrein. Hoe gedetailleerder de informatie, hoe beter onze dienstverlening.”

Gladheidsbestrijding

Hetzelfde geldt volgens Kanters voor sensoren in de openbare weg die de gladheid in de gaten houden. “Als we die data van een gemeente kunnen krijgen, kunnen we de gladheidsbestrijding op een bedrijventerrein daar op afstemmen. Op het terrein zelf hoeven we dan geen aparte sensoren meer aan te brengen.”

Dynamische tijd

Al met al biedt het internet of things tal van mogelijkheden, concludeert Kanters. “Het toenemende aantal gegevens biedt allerlei mogelijkheden om ons werk veel beter af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte. Door data uit diverse systemen te verzamelen, te analyseren en slim te combineren, kunnen we komen tot voorspellend, risico-gestuurd onderhoud en – niet onbelangrijk – tot meer efficiency. Wat dat betreft is het een enorm dynamische tijd. Wij volgen de ontwikkelingen in elk geval op de voet.”

Auteur: Joost Peters

Meer informatie over KANTERS B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!